yahwist sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yahwist kelimesinin manası:

 1. Yahvist, Tanrı'yı "Yahweh (Yehova)" olarak adlandıran

yahwist ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • jehovah: Yehova, Allah (Tanrının İbraniceden İngilizceye geçen bir ismi) Jehovah’s Witnesses Yehova Şahitleri. Yehova Devamını Oku

 • jehovahs witness: Yehova şžahidi, Yehova şžahitleri isimli Hristiyan mezhebinin üyesi (Yazılışı: jehovah’s witness) Devamını Oku

 • tümtanrıcılık: (Yun. pan = her şey, hep, tüm; theos = Tanrı) : Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretilerin genel adı. // Şu biçimlerde ortaya çıkmıştır: 1- Evren bütününün (tüm evren) Tanrılık olduğunu savunan görüş. Bu anlayış Parmenides ye Ksenophanes’te vardır, daha sonra G. Bruno’da ve özellikle “Tanrı tek gerçektir.” düşüncesiyle Spinoza’da Devamını Oku

 • daimon: Yunanca’da kişileştirilmiş belli bir tanrıdan (theos) ayrı olarak insanüstü, tanrısal etkinlikleri olan, kavranılamaz bir güce verilen ad. Eski Yunan dünyasında Tanrı’yla insan, gökle yer arasında bulunan, sonradan iyi ve kötü Devamını Oku

 • divinity: Tanrılık vasfı, ilahi vasıf, metafizik kuvvet, salt mükemmellik İlâhiyat Devamını Oku

 • kommensalizm: Bk. ortakçılık Bir çeşit simbiyozis. Kommensal olarak adlandırılan simbiyont, konak olarak adlandırılan simbiyonttan yararlanırken, konak ne fayda ne de zarar görür. Devamını Oku

 • godship: Tanrılık, kutsallık, tanrı, kutsal olma; tanrı derecesi veya durumu; tanrı, tanrıça; (Mizah) tanrıya benzer kişŸiye istinaden kullanılan unvan Devamını Oku

 • deizm: Tanrı’yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş, neden tanrıcılık. Bk. Yaradancılık Devamını Oku

 • deizm: Tanrı’yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş, neden tanrıcılık. Bk. Yaradancılık Devamını Oku

 • tüm tanrıcılık: Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi tanrı olarak gören öğretilerin genel adı, kamu tanrıcılık, panteizm. Devamını Oku

 • jehovahs witnesses: Yehova şahitleri Yehova şŸahitleri (Yazılışı: jehovah’s witnesses) Devamını Oku

 • öznitelik: Bir varolanın özle ilgili, kalıcı, zorunlu, yapıcı niteliği; temel belirti ; yüklem. Ancak bir tözde bulunan, bir taşıyıcıyı gerektiren, değişken ve rastlantısal olandan (ilinekten) ayrı olarak özce töze bağlı olan şey. // Aristoteles, bir nesnenin kendisinden ayrı düşünülemeyen niteliklerini rastlantısal olanlardan ayırarak özle ilgili, zorunlu nitelikler,öznitelikler olarak adlandırır. Thomas’ta daöznitelik aynı anlamdadır. Skolastikler Tanrı’nınözniteliklerinin sözünü Devamını Oku

 • gizemsel: Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik. (Yun. mystikos < myein = gözlerini yummak, kapamak) : Duyusal algılardan koparak gizem dolu iç aydınlığa erişmeye ilişkin. Bu bağlamda: 1- Her türlü özne-nesne ayrımını, Devamını Oku

 • dingincilik: Tam bir gönül rahatlığı, tutkusuzluk içinde bütün arzulardan sıyrılmış olarak direnç göstermeden kendini Tanrı ibadetine vermeyi ve tanrısal ruh dinginliği kazanmayı amaçlayan dünya görüşü, sekincilik. (Lat. quis = dinginlik) : Devamını Oku

 • olympian: Olimpos dağına veya tanrılarına ait Tanrısal Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar