yakın benzeşmezlik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yakın benzeşmezlik kelimesinin manası:

 1. Bir kelimede yan yana bulunan aynı veya benzer iki sesten birinin değişikliğe uğraması: attar > aktar, aşçı > ahçı gibi.
 2. Bir sözcükte yan yana bulunan aynı ya da benzer iki. sesten birinin değişikliğe uğraması: Kınnap> (kırnap) , (attar) > aktar, (muşamma) > muşamba, (aşçı) ahçı vb.

yakın benzeşmezlik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yakın benzeşmezlik: Bir kelimede yan yana bulunan aynı veya benzer iki sesten birinin değişikliğe uğraması: attar > aktar, aşçı > ahçı gibi. Bir sözcükte yan yana bulunan aynı ya da benzer iki. Devamını Oku

 • benzeşmezlik: Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilasyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar gibi. (Derleme., aykırılaşma, benzeşmeme, özgeleme) Bir sözcükte bulunan, aynı veya benzeri seslerden birinin Devamını Oku

 • uzak benzeşmezlik: Bir sözcükte yan yana bulunmayan iki aynı sesten • birinin değişikliğe uğraması: Kehribar (kehlibar) , birader (bilader) , berber (belber) , fincan (filcan) vb. Devamını Oku

 • uzak benzeşmezlik: Bir sözcükte yan yana bulunmayan iki aynı sesten • birinin değişikliğe uğraması: Kehribar (kehlibar) , birader (bilader) , berber (belber) , fincan (filcan) vb. Devamını Oku

 • yakın göçüşme: Kelimede birbirine yakın olan ünsüzlerin yer değiştirmesi: köprü > körpü vb. Kelimede yanyana bulunan seslerin yer değiştirmesi olayı: bayram > baryam, derya > deyra, köprü > körpü, yanlış > yalnış, Devamını Oku

 • benzeşme: Bir kelimede bir sesin başka bir sesi kendisine benzetme etkisi, asimilasyon: yurt-daş > yurttaş, çarşanba >çarşamba, o + bir <öbür gibi. Benzeşmek işi. Devamını Oku

 • ünsüz benzeşmesi: Yan yana gelen iki ünsüzün boğumlanma nitelikleri bakımından bir uyum içine girmesi: Anbar > ambar, çenber >çember. İç seste yanyana iki ünsüz bulunan yerlerde veya söyleniş bakımından aynı durumda bulunan Devamını Oku

 • benzeşen: Ünlü veya ünsüz benzeşmelerinde, etki altında kalan ünlü veya ünsüz: Sütçü (süt-çü), ekmekten (ekmek-ten), odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü, -ten, -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi. Ünsüz veya ünlü benzeşmelerinde Devamını Oku

 • ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın: İnsanın kendi yararı her şeyden önemlidir. Devamını Oku

 • dönüşme: Kelime içinde, yan yana düşen iki sesten birinci sesin ikincisinin etkisiyle değişmesi, benzeşme. Dönüşmek işi, tahavvül. Devamını Oku

 • yakın: Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Devamını Oku

 • gerileyici benzeşme: Kelimelerde sonraki sesin önceki sesi etkilemesi: Eczacı > ezzacı, çarşanba >çarşamba gibi. (Derleme., gerileyen benzeşme, gerilek özümleme) Sözcükte sonraki sesin önceki sesi etkilemesi: (sübaşı) > subaşı, eczacı> (ezzacı) , (o+ile) Devamını Oku

 • ilerleyici benzeşme: Kelimede önceki sesin sonraki sesi etkilemesi. (Derleme.. ilerlek benzeşme, ilerleyen benzeşme) Sözcükte önceki sesin sonraki sesi etkilemesi: (yok-dur) > yoktur, (gelmiş-dur) > gelmiştir ve bütün ünlü uyumlarında olduğu gibi. Devamını Oku

 • yakınan yakınıcı: Müştekî, şikâyetçi. Devamını Oku

 • uzak atışa yakın yakın atış: Kısa namlulu silahlar için cilde veya giysiye yaklaşık 100 cm, uzun namlulu silahlar için yaklaşık 150 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar