yalın isim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yalın isim kelimesinin manası:

 1. Birleşik olmayan ve yapım eki almamış isim, yalın ad: Ev, kol, el, baş, diş gibi.

yalın isim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yalın ad: Yalın isim. (Derleme.. yalın isim) Birleşik olmayan ve yapım eki almamış bulunan ad : Ev, el, kol, baş, diş vb. Devamını Oku

 • yalın sıfat: Birleşik olmayan ve yapım eki almamış sıfat. (Derleme.. basit sıfat) Birleşik olmayan ve yapım eki almamış bulunan sıfat: Dar yol, düz duvar, bu iş, ne zaman, her insan, kaç çocuk Devamını Oku

 • yalın belirteç: (Derleme., yalın zarf) Birleşik olmayan ve yapım eki almamış bulunan belirteç: En, pek, çok, az vb. Devamını Oku

 • birleşik isim: Birleşik kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalıplaşmış isim: Aslanağzı, başşehir, kaptıkaçtı, gecekondu gibi. Devamını Oku

 • yalınç: Birleşik olmayan, yalnız bir maddeden oluşan. Karışık olmayan, basit. Devamını Oku

 • türemiş isim: Yapım ekiyle türetilmiş isim: süz-geç, baş-lık, doğ-um, dur-ak, geç-it gibi. Devamını Oku

 • isim bükünü: Hint-Avrupa dilinde isim çekimi. Devamını Oku

 • isim tabanı: İsim kök ve gövdelerinin çekim eki almamış hâli. Bk. ad gövdesi Devamını Oku

 • isim tabanı: İsim kök ve gövdelerinin çekim eki almamış hâli. Bk. ad gövdesi Devamını Oku

 • yalınç çizge yordamı: Bir sıklık çokgenini eğriye dönüştürmek üzere başvurulan ve çokgenin kesim noktalarından bu noktaları bir atlayarak birleştiren doğrulara çizilen dikmelerin orta noktalarını birleştirerek eğri elde etme yordamı. Devamını Oku

 • zincirleme isim tamlaması: Bir isim tamlamasının ikinci bir isim tamlaması kurması. Devamını Oku

 • eş olmayan gametillik: (karşılık: anizogami), (Yun. anisos=eş olmayan, Yun. gamos = evlenme): Farklı gametlerin birleşmesi; makrogamet ve mikrogamet gibi benzer yapıda olmayan eşeylik gözelerinin birleşmesi hali. Devamını Oku

 • eş olmayan gametlilik: (Yun. anisos: eş olmayan; gamos: evlenme) Farklı gametlerin birleşmesi, makrogamet ve mikrogamet gibi benzer yapıda olmayan eşey hücrelerinin birleşmesi durumu. Anizogami. Farklı biçim, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli Devamını Oku

 • birleşik ad: (Derleme.. mürekkep isim, bileşik isim) Birleşik sözcük biçiminde kurulmuş ad: Aslanağzı, başkent, kaptıkaçtı, cumartesi, sivrisinek, biçerdöver, imambayıldı vb. . Devamını Oku

 • yalın kat: Tek katı olan. Sağlam olmayan, dayanıksız Örnek: Yalın kat tavanlarda, döşemelerde, kapı, cam çerçevelerinde türlü türlü aralıklar… R. N. Güntekin Basit, derinliği olmayan, üstünkörü Örnek: Benim o husustaki malumatım epeyce yalın kat, hemen hemen yufkadır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar