yana yana sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yana yana kelimesinin manası:

 1. Döne döne, tekrar tekrar.
 2. Yanarak
  Örnek: Her kime derdim yansam / Yana yana gez derler. Halk türküsü

yana yana ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yanaşmak: Bir şeyin, bir kimsenin yanına gelmek Örnek: Usulca avluya indim, rafa doğru yanaştım. F. R. Atay Vapur, kayık vb. kıyıya varmak Karışmak, ilgilenmek, istek göstermek Örnek: Ali Mehmet Bey, cihetlere yanaşacak kimselerden değildir. S. M. Devamını Oku

 • yanaşma: Genellikle bir çiftçi yanında çalışan işçi, tutma Örnek: Yanaşmanın dediklerini … tercüme etmekteydim. R. H. Karay Yanaşmak işi Devamını Oku

 • kelime yanaçları: (Söz sanatı terimi) Mecazları ve yapı yanaçlarını içine alan yanaç türleri. Devamını Oku

 • bir yana: -den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa Örnek: Ondan bizi, Azrail bir yana, kimse vazgeçiremez. S. F. Abasıyanık Devamını Oku

 • yan yana: Biri ötekinin sağında veya solunda olarak, birbirinin yanında, birlikte Örnek: İki karyolayı yan yana koymuşlar, adı olmuş ayrı yatak! M. Ş. Esendal Devamını Oku

 • yanaşık: Yanaşmış bir durumda olan. Devamını Oku

 • yanaşık nizam: Yanaşık düzen. Devamını Oku

 • yanaşmalık: Yanaşma2 olma durumu. Devamını Oku

 • yanaşıklık: Yanaşık olma durumu. Devamını Oku

 • yanaçlı: (Söz sanatı terimi) İçinde kelime veya fikir yanaçları bulunan (ifade). Devamını Oku

 • yanaçlar: (Söz sanatı terimi) Bir fikri daha canlı ve renkli anlatmak için alışılmış yollardan saparak kelimelerin diziminde veya anlamında yapılan değişiklikler. (bk. Yapıyanaçları ve kelimeyanaçları). Devamını Oku

 • yanaşık düzen: Kişi veya araçların birbirinin yanında ve aynı hizada düzenli duruşu, yanaşık nizam. Devamını Oku

 • yanaşık düzen: Kişi veya araçların birbirinin yanında ve aynı hizada düzenli duruşu, yanaşık nizam. Devamını Oku

 • yana atılım: Vücudun, yana genişçe bir adım alıp ağırlığı yandaki bacak üzerinde tutarak ayakta bulunduğu durum. Devamını Oku

 • yanaşık bağlanım: Elektrik aygıtlarının, gereçlerinin hepsine aynı gerilim uygulanacak ve akımı kollara ayıracak biçimde yan yana bağlanımı, anlamdaş koşut bağlama. Elektrik aygıtlarının, gereçlerinin hepsine aynı gerilim uygulanacak ve akımı kollara ayıracak biçimde Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar