yansıyan ışın sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yansıyan ışın kelimesinin manası:

 1. Bir yere çarparak geri dönen ışın.

yansıyan ışın ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yansıma: Işık dalgaları yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön değiştirme, inikâs Örnek: Durgun denizler yıldızların yansımasıyla yıldızlandı. Halikarnas Balıkçısı Röfle. Doğa seslerine benzer seslerle yapılan kelime, taklidi kelime, onomatope: Gürültü, şırıltı, bıngıldak, güm güm, vızıldamak Devamını Oku

 • carom: Karambol (bilardo), karambol yapmak, çarparak geri tepmek Bilardo oyununda karambol Devamını Oku

 • yalın kılıç: Elinde kılıç olduğu hâlde, kılıçlı olarak, dalkılıç Örnek: Yalan yalın kılıçları çarparak söğütlere / Koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere. N. Hikmet Devamını Oku

 • volley: Yaylım ateş Küfür savurma (tenis) Devamını Oku

 • yankı: Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, aksiseda, inikâs, akis, eko Örnek: Ben kimsesiz seyyahı meçhuller caddesinin / Ben yankısından kaçan çocuk kendi sesinin. N. F. Kısakürek Bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu, düşünce, dedikodu gibi tepki, akis Örnek: Bu çığlıklar, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa geniş yankılarla bütün yurdu kaplıyordu. Y. Z. Ortaç Ses sinyalini kopyalayarak belli zaman aralıklarıyla belirlenen Devamını Oku

 • sekmek: Tek veya iki ayak üzerinde sıçramak Örnek: Evden yola, yoldan eve varabilmek için evvelce yerleştirilmiş iri kayalar üzerinde sekmek gerekirdi. H. Taner Tek veya iki ayak üzerinde sıçrayarak ilerlemek. Atılan bir nesne bir Devamını Oku

 • backward: Geri, geç, ters; çağdışı; gelişmemiş, yavaş öğrenen, geç kavrayan, geri kalmış; çekingen; isteksiz Geriye doğŸru, geri geri, geriye, geri, tersine, geçmişŸe Devamını Oku

 • geri dönülen durum: (Olasılık kuramı) (…) j’ye ilk kez n zamanında geri dönüş olasılığı olmak üzere geri dönüş olasılığı için eşitliğini sağlayan j durumu. Geri dönüş için geçen zamanın beklenen değeri, (…)olur. (…)ise, j’ye artıgeri dönülen durum; (…)ise, etkisizgeri dönülen durum adı verilir. (…)ise, j durumu geçiş durumudur. Devamını Oku

 • para çekmek: Bir yere yatırılmış paradan bir bölümünü geri almak. Devamını Oku

 • geriye yürüme: Türk cambazının bir becerisi: eğik ip üzerine geri geri yukarı çıkma ve yine geri geri aşağıya yürüme. Bir yasa, bir yargı, bir türe işleminin, doğuşundan daha önceki olayları etkilemesi. Devamını Oku

 • recoil: Geri tepmek, geri çekilmek, irkilmek ), (i.) geri çekilmek Devamını Oku

 • recall: ), (i.) geri çağırmak Hatırlamak, anımsamak Devamını Oku

 • returning: Dönmek, geri dönmek, misilleme yapmak, nüksetmek, geri gelmek, geri vermek, iade etmek, geri göndermek, getiri sağlamak, getirmek (faiz vb), beyan etmek, döndürmek Geri dönen Devamını Oku

 • ünsüz: Ünü olmayan, gösterişsiz, şöhretsiz. Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant. Devamını Oku

 • benzerlik dönüşümü: Bir işleri (A), önünden bir dizey (S) ile, arkasından da o dizeyin evriği (S-1) ile çarparak dönüştürme: (S-1 AS = A’). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar