yapı tasarımı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yapı tasarımı kelimesinin manası:

 1. 1-Bir yapının tümünün uygulayımsal çizim kurallarına uygun olarak tasarısının, kesitinin, görünüşünün ve görüngesinin çizilmesi işlemi. 2- Bu işlem sonucunda ortaya çıkan çizem. 3- Ülkede uygulanmakta olan yapı ölçünlerine göre bir yapının türlü öğeleri arasındaki ilişkileri kurma ve bunu bir tasarı üzerinde gösterme, bkz. tasar-çizim.

yapı tasarımı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tasar çizim: Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, desen, dizayn. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, dizayn. Devamını Oku

 • tasarım: Zihinde canlandırılan biçim. Tasar çizim, dizayn. Devamını Oku

 • üçgensel tasarım: (Deneysel tasarım) n(n1)/2 işlemin yerleştirildiği köşegen öğeleri yok edilerek eksik biçime getirilmiş n bölüklü ve bakışımlı deney tasarımı örneğin n=4 için 6 işlemin(…) biçiminde dağıtılması. Devamını Oku

 • ömeklem tasarımı: (Örnek.) Verilen bir örnekleme çerçevesinde örneklem seçimi için geçerli kurallar kümesi. Kullanıcıya göre değişik içerik kazanan bir terimdir. Örneklem seçiminin tüm aşamalarına örnekleme tasarı; buna kestirim yöntemi eklenirse örnekleme tasarımı; bunlara da sormacayı uygulayanların eğitimi, seçimi vb. eklenirse sormaca tasarımı adı verilir. Devamını Oku

 • örgü tasarımı: (Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında deneme sayısı dizeç ya da dikeç sayısından çok olduğunda kullanılan bir deney tasarımı. Deneydeki tüm işlemler için aynı duyarlıkta bilgi elde etmek amacıyla düzenlenen, işlem sayısının tam üstiki olduğu eksik bölük tasarımı. Devamını Oku

 • örgü dördül tasarımı: (Deneysel tasarım) Her işlem ikilisinin dizeç ve dikeçlerin her birinde bir kez görüldüğü ve tüm işlemlere ilişkin eşit duyarlıkta bilginin sağlandığı bir deney tasarımı, anlamdaş yalın örgü tasarımı. Devamını Oku

 • dikdörtgensel örgü tasarımı: (Deneysel tasarım) Her bölükte k işlem olmak üzere tasarımın tümünde k (k+1) işlemin bulunduğu örgü tasarımı. Devamını Oku

 • toprak kullamım tasarı: Toprağın, gelecekte nasıl kullanılacağını, üzerinde hangi özel ve kamusal yapıların yapılmasına olur verileceğini ve bunların dayandığı varsayımları, gerekçeleri gösteren tasar türü. Devamını Oku

 • tümüyle rasgele tasarım: (Deneysel tasarım) İşlemlerin deneysel birimlere rasgele dağıtıldığı yalın bir deney tasarımı. Devamını Oku

 • deney tasarımı: (Deneysel tasarım) Etkenlerin değişik koşullarda bağımlı değişkeni nasıl etkilediğini araştırmak üzere gerekli tasarımları hazırlayan ve çözümlerini veren istatistik dalı. Devamını Oku

 • yarı yinelemeli tasarım: (Deneysel tasarım) Birleşimlerinden yalnızca yarısını kullanan kesirli yineleme ilkesine dayalı deney tasarımı. Devamını Oku

 • bakışımlı etkensel tasarım: (Deneysel tasarım) Her bir etkenin düzey sayısının aynı olduğu etkensel deney tasarımı. Devamını Oku

 • bakışımsız etkensel tasarım: (Deneysel tasarım) Etkenlerin düzey sayılarının aynı olmadığı etkensel deney tasarımı. Devamını Oku

 • dizgesel tasarım: (Deneysel tasarım) Bir rasgele seçim yöntemi yerine dizgesel bir seçim yöntemi kullanılarak oluşturulan deney tasarımı. Devamını Oku

 • latin dördül tasarımı: (Deneysel tasarım) Her biri k düzeyli üç bağımsız değişken ile yapılan deneylerde, deneysel yanılgıyı küçültmek için işlemlerin her dizeç ve dikeçte bir kez yinelendiği kxk gözeden oluşan deney tasarımı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar