yapım toplantısı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yapım toplantısı kelimesinin manası:

 1. Herhangi bir televizyon izlencesinin hazırlanmasına, gerçekleştirilmesine hazırlık olmak üzere, bütün ilgililerin katılmasıyla yapılan toplantı.

yapım toplantısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • toplantı: Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima Örnek: Komisyon toplantısı bitsin de görürsünüz. M. Ş. Esendal Bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin Devamını Oku

 • yapım: Yapma işi, inşa, imal. Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal. Devamını Oku

 • yuvarlak masa toplantısı: Yuvarlak bir masa etrafında geniş katılımlı gerçekleştirilen önemli toplantı. Devamını Oku

 • yapım sözleşmesi: Bir filmi çevirmek üzere yapılan sözleşme. Yapı yaptıracak olan bir kimse ile yapının yapılmasını üstlenen üstenci arasında yapılan ve yapının taşıyacağı özelliklerle yapım süresini, ödenecek parayı ve öteki ayrıntıları gösteren Devamını Oku

 • yapım takımı: Bir filmi, bir televizyon izlencesini gerçekleştirmek için bir araya gelen topluluk. Devamını Oku

 • oyunluk: Tiyatroda oyun oynanan yer, sahne. Çevirim oyunluğunun kısaltması. TV Devamını Oku

 • planlama toplantısı: Bk. yapım toplantısı Devamını Oku

 • zirve toplantısı: Doruk toplantısı. Devamını Oku

 • yapıt hakkı: Herhangi bir kimsenin bir yapıtı (film, televizyon oyunu, oyunluk, beste, vb.) yaratmasından, gerçekleştirmesinden doğan ve yasalarla güvence altına alınan tüm hakları. Devamını Oku

 • doruk toplantısı: Devlet katındaki en yetkili kişilerin bir araya gelerek yaptıkları görüşme, zirve toplantısı. Devamını Oku

 • sürerlik görünümü: Türkçede bir zarf-fiille yardımcı fiilin veya herhangi bir fiille durmak fiilinin birlikte kullanılmasından oluşan ve sürerlik kavramı veren görünüm. Türkçede, bir ortaçla yardımcı eylemin veya herhangi bir eylemle durmak eyleminin Devamını Oku

 • televizyon gösterimi: Televizyon yayınının kalabalık izleyici topluluklarınca izlenmesini sağlamak üzere, televizyon görüntüsünün yeterli ışıklılığını koruyacak nitelikteki özel, büyük bir görüntülüğe yansıtılmasıyla gerçekleştirilen gösterim. Devamını Oku

 • basın toplantısı: Yetkili bir kimsenin, bir veya birden fazla konular üzerinde açıklamada bulunmak için kitle iletişim araçlarında görevli kimselerle yaptığı toplantı. Devamını Oku

 • duyuru: Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilan, anons. Bir vargının ya da sonuç doğuracak bir tüze işleminin, ilgililerin öğrenmelerini sağlamak üzere herkesin Devamını Oku

 • gayrisafi sabit sermaye yatırımı: Bir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, gerçekleştirilen gayrisafi yatırımdan stok yatırımın çıkarılmasıyla bulunan büyüklük. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar