yaratıcılar sineması sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yaratıcılar sineması kelimesinin manası:

 1. Bir filmin oyunluğundan kurgusuna dek bütün çalışmalarından doğrudan doğruya sorumlu olan; filmi, düşünce ve duygularının bir anlatım aracı olarak kullanan; bütün filmlerinde belirli bir deyiş ve anlatım özelliği taşıyan yönetmenlerin oluşturdukları sinema.

yaratıcılar sineması ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yaratıcı: Yaratma yeteneği olan Örnek: Gazi yaratıcı bir enerji kaynağı… F. R. Atay Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak görülmeyen yeni bir şey ortaya koyan, yapan. Bir filmin, konusundan kurgusuna kadar bütünyaratıcı çalışmalarından sorumlu Devamını Oku

 • yaratıcılar siyasası: Yalnız yaratıcılar sinemasına önem vermek; bir film yaratıcısının kişiliğini, yaratma işinde en önemli etken görmek; belli bir yaratıcının bütün yapıtlarını, yaratıcı olmayan sinemacının en iyi filmlerine üstün tutmak; yaratıcının, bir sonraki filminin bir öncekine göre sürekli bir gelişme içinde bulunduğunu ileri sürmek biçiminde kendini gösteren sinema eleştirisi tutumu. Devamını Oku

 • yaratıcı filmi: Bir yaratıcının elinden çıkan, bu yaratıcının kişiliğini, deyişini, damgasını taşıyan film. Devamını Oku

 • yaratıcı anlatım: Dil, resim, plastik, müzik ya da oyun gibi algılamayı durultan ve anlatım dürtüsünü güçlendirip derinleştiren etkinliklerle çocuğun duygu, düşünce ve hayat deneylerini serbestçe ortaya koyması. Devamını Oku

 • yavaşlatılmış devinim sineması: Gözle ayırt edilmeyecek kadar hızla gelişen ve kısacık sürede oluşan devinimleri rahatça izleyebilmek amacıyla bilimsel alanda, bilimsel sinemada, araştırma filmlerinde başvurulan yöntemle çalışan sinema dalı. Devamını Oku

 • hızlandırılmış devinim sineması: Gözle ayırt edilemeyecek kadar ağır gelişen ve çok uzun sürede oluşan devinimleri kısa bir süre içinde incelemek amacıyla bilimsel alanda, bilimsel sinemada, araştırma filmlerinde başvurulan yöntemle çalışan sinema dalı. Devamını Oku

 • hızlandırılmış devinim sineması: Gözle ayırt edilemeyecek kadar ağır gelişen ve çok uzun sürede oluşan devinimleri kısa bir süre içinde incelemek amacıyla bilimsel alanda, bilimsel sinemada, araştırma filmlerinde başvurulan yöntemle çalışan sinema dalı. Devamını Oku

 • işleyim sineması: İşleyim filmi gerçekleştiren sinema kolu. Devamını Oku

 • genç alman sineması: 1962’de “Oberhausen Bildirisi”yle ortaya çıkan, 1966’dan başlayarak ilgi çekici yapıtlar veren genç Alman yönetmenlerinin geliştirdikleri bir sinema akımı. Bütün genç sinema akımları gibi, gelenekleşmiş, kalıplaşmış, kurumlaşmış sinemaya bir tepki olarak doğmuş, tecimsel kaygılardan, çıkar topluluklarından bağımsız, özgür denemeleri, toplumsal ve siyasal bir sinemayı amaçlamıştır. Devamını Oku

 • yaratıcı düşünü: Bir şeyden daha iyi yararlanma ya da ortaya yeni bir şey koyma için, var olan itici ve yöneltici düşünü. Devamını Oku

 • açık hava sineması: Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık sinema. Yazları ya da iklimi elverişli yerlerde sürekli çalışan, üstü açık sinema salonu. (Yalnız yazları çalışanlara yazlık sinema; oto parkı Devamını Oku

 • yaratıcı coğrafya: Birbirinden çok uzaktaki yerlerde çevrilen görüntülerin bir araya getirilmesi yoluyla film üzerinde yaratılan yeni uzay; yalnız film üzerinde var olan yer, filmsel uzaya yol açan işlem. Devamını Oku

 • yeraltı sineması: Yeni Amerikan Sinema Topluluğu içinde ortaya çıkan ve çok değişik eğilimdeki sinemacılardan oluşan bir akım. Yapımda, yönetimde, uygulayımda, deyişte, dağıtımda Amerikan geleneksel sinemasının tüm sınırlarını zorlamayı amaçlayan; gerek sanatta gerekse toplumsal yaşamda bireysel başkaldırıyı simgeleyen; gerçekçilikle gerçeküstücülük ve düşlemi, şiddetle şiiri bir araya getiren; cinsel tabuları, denetleme yasaklarını yıkmağa çalışan bir tutumu yansıtır. Devamını Oku

 • tırmanıcılar: İki parmağı öne, iki parmağı arkaya dönük tırmanma özelliği olan gugukgiller, papağangiller vb. kuşlar takımı. Devamını Oku

 • yaratıcı bellek: Öğrenilen parçaları ve ayrıntıları yeni bütünlere dönüştüren bellek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar