yaratıcılar siyasası sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yaratıcılar siyasası kelimesinin manası:

 1. Yalnız yaratıcılar sinemasına önem vermek; bir film yaratıcısının kişiliğini, yaratma işinde en önemli etken görmek; belli bir yaratıcının bütün yapıtlarını, yaratıcı olmayan sinemacının en iyi filmlerine üstün tutmak; yaratıcının, bir sonraki filminin bir öncekine göre sürekli bir gelişme içinde bulunduğunu ileri sürmek biçiminde kendini gösteren sinema eleştirisi tutumu.

yaratıcılar siyasası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yaratıcılar sineması: Bir filmin oyunluğundan kurgusuna dek bütün çalışmalarından doğrudan doğruya sorumlu olan; filmi, düşünce ve duygularının bir anlatım aracı olarak kullanan; bütün filmlerinde belirli bir deyiş ve anlatım özelliği taşıyan yönetmenlerin oluşturdukları sinema. Devamını Oku

 • yaratıcı: Yaratma yeteneği olan Örnek: Gazi yaratıcı bir enerji kaynağı… F. R. Atay Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak görülmeyen yeni bir şey ortaya koyan, yapan. Bir filmin, konusundan kurgusuna kadar bütünyaratıcı çalışmalarından sorumlu Devamını Oku

 • yaratıcı filmi: Bir yaratıcının elinden çıkan, bu yaratıcının kişiliğini, deyişini, damgasını taşıyan film. Devamını Oku

 • yaratıcı coğrafya: Birbirinden çok uzaktaki yerlerde çevrilen görüntülerin bir araya getirilmesi yoluyla film üzerinde yaratılan yeni uzay; yalnız film üzerinde var olan yer, filmsel uzaya yol açan işlem. Devamını Oku

 • yaratıcılık: Yaratma yeteneği. Her bireyde var olduğu kabul edilen, bir şeyi yaratmaya iten farazi yatkınlık. Devamını Oku

 • film yaratıcısı: Bk. yaratıcı   Devamını Oku

 • yaratılmak: Yaratma işine konu olmak Örnek: Hepimiz birbirimiz için yaratılmışız. A. İlhan Devamını Oku

 • yaratımcılık: Evrenin ve tüm varlıkların tanrı tarafından yokluktan ve bir anda yaratıldığını ileri süren dinsel öğreti. Devamını Oku

 • yaratıcı bellek: Öğrenilen parçaları ve ayrıntıları yeni bütünlere dönüştüren bellek. Devamını Oku

 • yaratıcı güç: Yeni bir sonuca varmak amacıyle gösterilen çaba. Devamını Oku

 • yaratık: Yaratılmış canlı varlık, mahluk Örnek: … kediye, bu aşağılık yeryüzü yaratığına küçümseme ile baktı. H. Taner Devamını Oku

 • yaratıcı düşünme: Buluşçu, yenilik arayan ya da eski sorunlara yeni çözümler getiren ve özgün düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir düşünme biçimi. Devamını Oku

 • yaratıcı anlatım: Dil, resim, plastik, müzik ya da oyun gibi algılamayı durultan ve anlatım dürtüsünü güçlendirip derinleştiren etkinliklerle çocuğun duygu, düşünce ve hayat deneylerini serbestçe ortaya koyması. Devamını Oku

 • yaratıcı çalışma: İnsan çalışmasının gereçlerde, bilimde, sanatta ve öbür çalışma alanlarında yeni. ve özgen şeyleri ortaya çıkarması. Devamını Oku

 • giysi yaratıcısı: Giysi örnekleri çizen, yeni giysi örnekleri yaratan kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar