yargılamanın açıklığı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yargılamanın açıklığı kelimesinin manası:

 1. Başta Anayasa ilkesi olarak duruşmaların herkese açık olması.

yargılamanın açıklığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • açık yargılama: Duruşmaların, belirli durumlar dışında herkese açık olması. Devamını Oku

 • yargılamanın açıklığı kuralı: Bk. açıklık ilkesi. Devamını Oku

 • duruşmanın açıklığı: Genel töre ve güvenliğin korunması amacı dışında, duruşmanın herkese açık olması. Devamını Oku

 • yargılamanın geriye bırakılması: Duruşmanın yasada yazılı nedenlere ve yargıcın kanıtları değerlendirmesine göre başka bir güne bırakılması. Devamını Oku

 • yargılamanın geriye bırakılması: Duruşmanın yasada yazılı nedenlere ve yargıcın kanıtları değerlendirmesine göre başka bir güne bırakılması. Devamını Oku

 • yargıtay duruşması: Yargılamanın herkese açık olarak, sözlü ve yüz yüze olarak yanların bulunmasıyle sanığın suçlu olup olmadığının saptanması işine ilişkin yargılama aşaması, son duruşma. Devamını Oku

 • yargıcın dönerimi: Bir davada karşı yanlar ya da dava konusu ile kişisel ilişkisi olması ve dosdoğru görev yapacağına güvenin bulunmaması durumunda, yargıcın duruşma ve karara katılmaması için bir istem. Devamını Oku

 • gizli oturum: Genellikle ilgililerden başkasının katılmasına, dinlemesine izin verilmeyen toplantı Yargılamanın herkese açık olması ilkesine aykırı olarak, yasada gösterilen nedenler dolayısıyle, yargıç ve yanlar dışında kimse bulunmadan yapılan duruşma. Devamını Oku

 • açıklık ilkesi: Kamu görevi yapan kimi kurumların gördükleri işlerin ve özellikle görüşmelerin herkese açık bulundurulması ilkesi. Devamını Oku

 • düşünme yasaları: Doğru olması gereken bir düşünmenin belli şartlar altında nasıl gerçekleştiğini gösteren kurallar. I. (Ruhbilimde) Ruhsal bir olay olarak düşünme eyleminin kendilerine göre oluştuğu kurallar. Doğru olması gereken bir düşünmenin belli Devamını Oku

 • yeter neden ilkesi: Leibniz’in, düşünmenin ana ilkesi olarak çelişmezlik ilkesinin yanına koyduğu ilke. En genel biçimi: Her şeyin yeter bir nedeni vardır. Mantık ilkesi olarak: Her yargının, doğru olması için, yeter bir nedene gereksinmesi vardır. Devamını Oku

 • açık duruşma: Mahkemede herkesin duruşmayı dinleyebileceği oturum, açık celse. Yasada gösterilen nedenler dışında herkese açık olarak yapılan yargılama. Devamını Oku

 • tam karşılıklı ödün ilkesi: Dünya ticaretini serbestleştirme çabaları çerçevesinde gümrük tarifelerinin karşılıklı görüşmelerle indirilmesinde uygulanan ve dışsatımcı ülkenin mallarına karşı ülkenin uyguladığı tarifeleri indirmesi için, karşı ülkeden dışalımını yaptığı mallara uyguladığı tarifeleri indirmesine dayanan ve Gümrük ve Tarifeler Genel Anlaşmasıyla uygulanmaya başlanan ve daha sonra Dünya Ticaret Örgütüyle de izlenilen ilke. krş. eksik karşılıklı ödün ilkesi, karşılıklı ödünsüzlük ilkesi Devamını Oku

 • kütüğün açıklığı: Kütüğün, isteyen herkese gösterilmesi. Devamını Oku

 • yargıcın duruşmaya katılamayışı: Yasanın gösterdiği kimi ayrık durumlarda, yargıcın duruşmaya çıkamaması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar