yargının düzeltilmesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yargının düzeltilmesi kelimesinin manası:

 1. Danıştay dava daireleri ile dava daireleri kurulu, yargıtay daireleri ve genel kurulu kararlarının, yasalarında yazılı nedenler olunca bir daha görüşülmesini ve gerekiyorsa düzeltilmesini sağlayan bir yasa yolu.

yargının düzeltilmesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yargının yorumu: Bir yargılının cezasını belirten yargıdaki cezanın tutarı ve yargının anlamında duraksanınca durumun yorum yolu ile yargıçça çözülmesi. Devamını Oku

 • yargının anlatılması: Yargıcın, bütün kanıtlar toplandıktan sonra yasa yargılarına ve kanısına göre kararını bildirmesi. Devamını Oku

 • yargıcın dönerimi: Bir davada karşı yanlar ya da dava konusu ile kişisel ilişkisi olması ve dosdoğru görev yapacağına güvenin bulunmaması durumunda, yargıcın duruşma ve karara katılmaması için bir istem. Devamını Oku

 • yargının kesinleşmesi: Yargıya karşı yasa yoluna başvurma olanağının kalkmış bulunması. Devamını Oku

 • yargının bozulması: İlk yargılıkça verilen bir yargının, yasada gösterilen nedenlere göre yargıtayca ortadan kaldırılması. Devamını Oku

 • dışsatımı ön izne bağlı mallar: Ülkelerin dışsatım rejimi kararları uyarınca; yasa, kararname ve uluslararası anlaşmalarla, belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön izniyle dışsatımı yapılan mallar. Devamını Oku

 • yargının çektirimi: Bir ceza yargılığında verilip kesinleşen yargının uygulanması. Devamını Oku

 • davanın dinlenmesi: Yasaların yargılarıyle korunmuş bulunan bir dava konusunun, yargılıklarca incelenip temelden çözümlenmesi. Devamını Oku

 • davanın dönerimi: Davanın, ileri sürülen kanıtlarla doğrulanmaması, davacının dava hakkı bulunmaması gibi yasada gösterilen nedenlerle, davanın yerinde bulunmaması ve bundan ötürü yargıcın yasa dışı sayarak davanın yersizliğine karar vermesi. Devamını Oku

 • ön yargı: Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir Örnek: Faraziyenizi çok yanlış ön yargılara oturtuyorsunuz. H. Taner Devamını Oku

 • yargılıkların yetkileri: Yargı çevresi yönünden davaları inceleyip yargıya bağlayacak olan yargılıkların elinde bulunan güç ve taşıdıkları yükümlülük. Devamını Oku

 • ön yargılı: Ön yargıları olan, ön yargı ile karar veren. Devamını Oku

 • yargılıkların görevi: Davanın türüne, niteliğine ve yargılıkların aşamalarına göre yargı gücünün ulus adına kullanılması. Devamını Oku

 • yargının açıklanması: Açık olmayan, belirsiz ve çelişmeli bulunan bir yargının, kolayca anlaşılabilir biçime sokulması. Devamını Oku

 • yargılık dışı işlemler: Dava açılmadan önce, yasaların gösterdiği bir hakkı korumak ya da türesel sonuçlar elde etmek için yapılan işlemler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar