yarımkanatlılar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yarımkanatlılar kelimesinin manası:

 1. Böcekler sınıfından, ön kanatların dipten başlayarak yarıdan çoğu sertleşmiş son bölümleri ve artkanatları zar durumunda olan tahtakurusu, bit, subiti, su akrebi, fidan biti, cırcırböceği, kırmızböceği gibi böcekleri içine alan bir alttakım.
 2. Kan ve bitki özsuyu emerek yaşayan, birinci çift kanatlarının son yarısı, ikinci çiftin tümü zarsı olan hortumlu böcekler topluluğu. (Tahtakurusu gibi kanadı büsbütün körelmiş türleri vardır.)

yarımkanatlılar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yarım kanatlılar: Böcekler sınıfından, ön kanatları dipten başlayarak yarıdan çoğu sertleşmiş, son bölümleri ve art kanatları zar durumda olan tahtakurusu, bit, su biti, su akrebi, fidan biti, cırcır böceği, kırmız böceği gibi böcekleri içine alan bir alt takım. Devamını Oku

 • eşkanatlılar: Kabuklu bitler, yaprak bitleri ve ağustosböcekleri gibi bitki sağlığı yönünden çok önemli familyaları içine alan, zarsı kanatları bir boyda, hortumlu böcekler takımının bir alttakımı. Kabuklu bitler, yaprakbitleri ve Devamını Oku

 • kınkanatlılar: Böcekler sınıfından, boynuzsu bir kın biçiminde olan birinci çift kanatları uçmakta kullanılan öteki iki kanadı örten, ağız parçaları çiğnemeye, parçalamaya elverişli, tümbaşkalaşma gösteren bir takım. Birinci çift kanatları Devamını Oku

 • düzkanatlılar: Uzunluğuna katlanan alt kanatları, az çok sert olan üsttekiler tarafından örtülen, dört kanatlı böcekler takımı. Çekirgeler topluluğunu da içine alan, iki çift kanatlı ve ağız yapıları ısırmağa elverişli böcekler Devamını Oku

 • çiftekanatlılar: Tam başkalaşma gösteren ve gelişkin bir çift kanadından başka, denge sağlayıcı bir çift kanadı daha bulunan, ağız yapısı emici, yalayıcı ya da sokucu nitelikte böcekler dizisi. (Bütün kanatları körelmiş türleri de vardır.) Devamını Oku

 • zarkanatlılar: Arı, karınca gibi eklembacaklıları içine alan kanatları zar gibi saydam ve az damarlı olan hayvanlar takımı. Birbirine eşit ve zarsı iki çift kanadı olan, tambaşkalaşma gösteren ve arılarla Devamını Oku

 • pulkanatlılar: Eklembacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı. Kelebeklerle güveleri içine alan ve Devamını Oku

 • kanatlılar: Böceklerin kanatlı olanlarını içine alan alt sınıf. Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, böcekler (Insecta) sınıfından, erginleri kanatlı, bazen kanatları ikincil olarak kaybolmuş, gelişmelerinde yan başkalaşım ya Devamını Oku

 • kın kanatlılar: Böcekler sınıfından, boynuzsu bir kın biçiminde olan birinci çift kanatları uçmakta kullanan öteki iki kanadı örten, ağız parçaları çiğnemeye, parçalamaya elverişli, bütünüyle başkalaşma gösteren bir takım. (Yun. koleos: kın; pteryx: Devamını Oku

 • eş kanatlı: Kabuklu bitler, yaprak bitleri ve ağustos böcekleri gibi bitki sağlığı yönünden çok önemli familyaları içine alan, zarsı kanatları bir boyda, hortumlu böcekler takımının bir alt takımı. Devamını Oku

 • tahtakurusu: Yarım kanatlılardan, uzunluğu 3-5 mm, vücudu oval ve yassı, kanatları körelmiş, oturulan, yatılan yerlerde üreyen, kan emerek beslenen, pis kokulu böcek, tahta biti (Cimex lectularius) Örnek: Tahtakurusu yüzünden çok defa kompartımanlarda uyunmazdı. F. R. Atay Böcekler (Insecta) sınıfının, hortumlu böcekler (Rhynchota) takımının, yarım kanatlılar (Hemiptera) alt takımından, 3-5 mm kadar uzunlukta, yassı vücutlu, kanatları körelmiş, geceleri insan kanı Devamını Oku

 • eş kanatlılar: (Yun. homos: eş; pteryx: kanat) Eklem bacaklılar (Arthropoda) dalının böcekler (Insecta) sınıfının, hortumlu böcekler (Rhynchota) takımından, vücutları yuvarlak ya da az yassı olup birbirinin eşi zar hâlinde ön ve art kanatları bulunan, çeşitli biçimlerde olabilen ses çıkarma organları olan, canlı doğurma ve döl değişimi gösteren, gelişmelerinde yan başkalaşım görülen, erginleri ve nimfaları bitki öz suyu Devamını Oku

 • pul kanatlılar: Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı, kelebekler. (Yun. lepis: pul; pteryx: kanat) Devamını Oku

 • zar kanatlılar: Arı, karınca vb. eklem bacaklıları içine alan, kanatları zar gibi saydam ve az damarlı olan hayvanlar takımı. (Yun. hymen: zar; pteryx: kanat) Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt Devamını Oku

 • çiftkanatlılar: Sinekler gibi iki kanadı olan ve emici ağızları bulunan böcekler takımı, ikikanatlılar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar