yaş yem üzerinden hesaplama sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yaş yem üzerinden hesaplama kelimesinin manası:

 1. Yemin besin madde içeriğinin nemiyle birlikte ifade edilmesi.

yaş yem üzerinden hesaplama ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yaş yem üzerinden hesaplama: Yemin besin madde içeriğinin nemiyle birlikte ifade edilmesi. Devamını Oku

 • yem bileşimi: Yemlerin ham besin maddeleriyle mineral madde ve vitamin içerikleri. Devamını Oku

 • takviye edilmiş yem: İşlemeden önce var olan besin maddelerine bir veya daha fazla besin maddesi eklenmiş yem. Devamını Oku

 • kuru madde: Yem maddesinin kurutma dolabında 105 oC’de ağırlığının değişmeyinceye kadar bekletilmesiyle geriye kalan kütle. Yemin tüm nemi alındıktan sonra geriye kalan kısmın yüzde olarak ifade edilmesi. Devamını Oku

 • besin değeri: Yemlerin taşıdıkları besin madde oranları. Yüksek, orta veya düşük biçimde ifade edilir. Devamını Oku

 • yem enerjisi: Tüketilen yemin toplam enerjisi. Yemin kalorimetrede yıkılmasıyla ölçülebilen toplam enerji, yem brüt enerjisi, yem total enerjisi, yem gros enerjisi. Devamını Oku

 • deneme yanılma yöntemi: Rasyona girecek yem maddelerine rasyonda ne kadar yer verileceğine; hayvanın kuru madde gereksinimini karşılayacak biçimde tesadüfi değerler verilmesi, daha sonra rasyonun besin madde ve enerji düzeyinin hesap edilmesi, sonuçlar gereksinim düzeyleriyle karşılaştırılarak gerekli düzeltmelerin deneme yanılma yoluyla hesaplanması, rasyon hesaplama. Devamını Oku

 • çizgisel hesaplama: Çeşitli problemlerin sayısal çözümlerinin çizgisel kurgularla elde edilmesi yöntemi. Devamını Oku

 • çizgisel hesaplama: Çeşitli problemlerin sayısal çözümlerinin çizgisel kurgularla elde edilmesi yöntemi. Devamını Oku

 • sindirilebilir besin maddeleri: Yemle alınan besin maddeleriyle, dışkı ve idrarla dışarı atılan (kullanılan hayvan tavuk olduğu takdirde gübreyle birlikte çıkarılan idrardaki sindirilmemiş besin maddeleri, var olan ürik asit miktarına göre düzeltmesi yapılmış olan) besin maddeleri arasındaki fark. Her yem besin maddesinin hayvan tarafından sindirilen veya emilen kısmı, hazmolabilir besin maddeleri. Devamını Oku

 • kaba yemlerin işlenmesi: Saman gibi düşük kaliteli kaba yemlerin sindirim ve besin madde içeriğini yükseltmek için sodyum hidroksit, üre, asit, amonyak gibi maddelerle muamele edilmesi. Devamını Oku

 • affirmation: Doğrulama, onay, yemin yerine geçen söz Tasvip, tasdik Devamını Oku

 • doku gömme: Histolojik muayene için alınan doku örneğinin parafin, resin gibi sert bir madde içerisinde tespit edilmesi işlemi, embeding. Devamını Oku

 • gadzooks: ŞŸaşŸkınlık ifadeleri, (Eski kullanım) sürpriz ifade eden haykırışŸ, ılımlı yemin ifade eden nida Devamını Oku

 • dozaj: Dozu ayarlama. Düzem. Dozlama Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar