yasa tasarısı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yasa tasarısı kelimesinin manası:

 1. Hükûmet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni, kanun tasarısı, kanun layihası.

yasa tasarısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yasa tasarısı: Hükûmet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni, kanun tasarısı, kanun layihası. Devamını Oku

 • yasa teklifi: Meclis üyelerinin meclise sunmak üzere hazırladıkları kanun örneği, yasa önerisi, yasa önerisi, kanun teklifi. Devamını Oku

 • örgü tasarımı: (Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında deneme sayısı dizeç ya da dikeç sayısından çok olduğunda kullanılan bir deney tasarımı. Deneydeki tüm işlemler için aynı duyarlıkta bilgi elde etmek amacıyla düzenlenen, işlem sayısının tam üstiki olduğu eksik bölük tasarımı. Devamını Oku

 • yasa koyucu: Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, kanun koyucu, vazııkanun. Devamını Oku

 • örgü dördül tasarımı: (Deneysel tasarım) Her işlem ikilisinin dizeç ve dikeçlerin her birinde bir kez görüldüğü ve tüm işlemlere ilişkin eşit duyarlıkta bilginin sağlandığı bir deney tasarımı, anlamdaş yalın örgü tasarımı. Devamını Oku

 • dikdörtgensel örgü tasarımı: (Deneysel tasarım) Her bölükte k işlem olmak üzere tasarımın tümünde k (k+1) işlemin bulunduğu örgü tasarımı. Devamını Oku

 • yapı tasarımı: 1-Bir yapının tümünün uygulayımsal çizim kurallarına uygun olarak tasarısının, kesitinin, görünüşünün ve görüngesinin çizilmesi işlemi. 2- Bu işlem sonucunda ortaya çıkan çizem. 3- Ülkede uygulanmakta olan yapı ölçünlerine göre bir yapının türlü öğeleri arasındaki ilişkileri kurma ve bunu bir tasarı üzerinde gösterme, bkz. tasar-çizim. Devamını Oku

 • ömeklem tasarımı: (Örnek.) Verilen bir örnekleme çerçevesinde örneklem seçimi için geçerli kurallar kümesi. Kullanıcıya göre değişik içerik kazanan bir terimdir. Örneklem seçiminin tüm aşamalarına örnekleme tasarı; buna kestirim yöntemi eklenirse örnekleme tasarımı; bunlara da sormacayı uygulayanların eğitimi, seçimi vb. eklenirse sormaca tasarımı adı verilir. Devamını Oku

 • yarı yinelemeli tasarım: (Deneysel tasarım) Birleşimlerinden yalnızca yarısını kullanan kesirli yineleme ilkesine dayalı deney tasarımı. Devamını Oku

 • deney tasarımı: (Deneysel tasarım) Etkenlerin değişik koşullarda bağımlı değişkeni nasıl etkilediğini araştırmak üzere gerekli tasarımları hazırlayan ve çözümlerini veren istatistik dalı. Devamını Oku

 • bakışımlı etkensel tasarım: (Deneysel tasarım) Her bir etkenin düzey sayısının aynı olduğu etkensel deney tasarımı. Devamını Oku

 • bakışımsız etkensel tasarım: (Deneysel tasarım) Etkenlerin düzey sayılarının aynı olmadığı etkensel deney tasarımı. Devamını Oku

 • legislate: Kanun yapmak, kanun hükmüne koymak Bir kanunu meclise tasdik ettirerek çıkarmak. Devamını Oku

 • kentsel tasarçizim: 1 – Yapı adacıklarına, komşuluk birimlerine ya da kentin tümüne, işlevlerini daha iyi yerine getirmesi ve göze güzel görünmesi amacıyla biçim verme süreci. 2 – Bununla ilgili bilim dalı. 3 – Bu uğraş sonucunda ortaya çıkan tasar ya da tasarı. Devamını Oku

 • dizgesel tasarım: (Deneysel tasarım) Bir rasgele seçim yöntemi yerine dizgesel bir seçim yöntemi kullanılarak oluşturulan deney tasarımı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar