yaşam alanı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yaşam alanı kelimesinin manası:

 1. (Levvin) Kişi yada kişiler kümesi için gerçekler dünyasını oluşturan görüngülerin tümü. 2- Bir kişi ya da kümenin davranışlarını belirleyen gerçeklerin bütünlüğü.

yaşam alanı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bozunum yarı yaşamı: Işımetkin öğelerin etkinliklerinin, baştaki değerinin yarısına düşmesi için geçen süre. anlamdaş yarı-yaşam. Işımetkin öğelerin etkinliklerinin, baştaki değerinin yarısına düşmesi için geçen süre. anlamdaş yarı-yaşam. Devamını Oku

 • yaşamöyküsü: Bir kişinin soyu, doğumu, yetişmesi hakkında toplu bilgi veren yazı, tercümeihal, biyografi. Bir kişininyaşamöyküsü. Devamını Oku

 • yaşamöyküsü yöntemi: Çocuk gelişimi araştırmalarında, gözlenen davranımların yöntemli biçimde izlenmesi ve yazılması temeline dayanan bir inceleme yolu. Öğretim amacıyla, tarihle ilgili konu ya da bilgileri, ünlü kişilerin yaşamöyküleri çevresinde düzenleme yöntemi. Devamını Oku

 • yaşam: Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat Örnek: Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı. H. Taner Bir temel parçacığın oluşumu ve yok oluşu arasında geçen ortalama süre.time Cansız özdekten Devamını Oku

 • faturalı yaşam: Yapılan alışverişte fatura alma alışkanlığı. Devamını Oku

 • yaşam ağacı: Yaşamın yenilenmesini, ölümsüzlüğü ve verimliliği simgeleyen; insanla yaşamı arasındaki ilişkiyi gösteren efsane ağacı, a. bk. dünya ağacı. Devamını Oku

 • öz yaşam: Bir kişinin yalnız kendini ilgilendiren özel yaşamı. Devamını Oku

 • yaşam sigortası: Hayat sigortası. Sigortalının, yaşam boyu veya belirtilen süre boyunca ödediği prim karşılığında sürenin bitimi ya da ölüm durumunda poliçe gereği kendisinin, vârislerinin ya da bir başkasının yararlandığı bir sigorta türü. Devamını Oku

 • yarıyaşam: Ayrışan, bozunan bir özdeğin yarısı kalıncaya dek geçen süre. Devamını Oku

 • yarıyaşam: Ayrışan, bozunan bir özdeğin yarısı kalıncaya dek geçen süre. Devamını Oku

 • akuatik yaşam: Sucul yaşam. Devamını Oku

 • yaşam verileri: Örnekolay incelemesi ya da bireysel görüşmelerde gözlem konusu olan kişilerin yaşamlarına, geçmişlerine ilişkin sözlü ve yazılı veriler. Devamını Oku

 • yaşam boyu: Yaşanan süreç. Devamını Oku

 • yaşam aşamaları: Bireylerin, toplumsal kümelerin ya da toplumların içinden geçtikleri belli başlı bunalımlı değişim dönemleri. Devamını Oku

 • ortak yaşam: İki hayvan, iki bitki veya bir hayvan bir bitki arasındaki karşılıklı yararlanmaya dayanan beraberlik. Birden çok türe ait bireylerin bir arada yaşaması. Farklı iki organizmanın yakın ilişki içinde yaşamaları, simbiyoz, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar