yasama meclisleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yasama meclisleri kelimesinin manası:

 1. Millet meclisi ve senato.

yasama meclisleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • birleşik oturum: İki veya daha çok kurulun bir arada yaptığı oturum. Millet Meclisi ile Senato’nun birlikte yaptığı oturum. Devamını Oku

 • the capitol: BaşŸKent, WashingtonC.’de (ABD) üzerinde Temsilciler Meclisi ve Yüksek Mahkeme’nin bulunduğŸu tepe; Amerikan Temsilciler Meclisi (Kongre ve Senato) Devamını Oku

 • meclııışııı mebusan: Halk tarafından seçilen meb’usların meclisi. Millet Meclisi. (Osmanlıca’da yazılışı: mecl–ııış-ııı– mebusan) Devamını Oku

 • legislature: Kanunlan koyan millet meclisi. Yasama meclisi, yasama organı Devamını Oku

 • al gore: (1948 doğŸumlu) Clinton döneminde BirleşŸik Devletler BaşŸkan Yardımcısı, eski ABD Senato ve Temsilciler Meclisi üyesi Devamını Oku

 • legislator: Kanun yapan kimse Millet meclisi üyesi. Devamını Oku

 • tbmm: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kısaltması. Devamını Oku

 • sanhedrin drim: Eskiden Musevilerin millet meclisi. Devamını Oku

 • dail: İrlanda millet meclisi. İrlanda cumhuriyeti meclisi Devamını Oku

 • gensoru: Türkiye Büyük Millet Meclisinde başbakana veya bakanlardan birine, milletvekilleri tarafından açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisi genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Anayasa Devamını Oku

 • meşrutı: Bir şahıs veya millet meclisi ile idare edilen devlet sistemi. (Osmanlıca’da yazılışı: meşrutî) Devamını Oku

 • james buchanan: James Buchanan, (1791-1868) Amerika BirleşŸik Devletleri’nin 15’nci cumhurbaşŸkanı, ABD Millet Meclisi üyesi Devamını Oku

 • kapalı oturum: Gizli celse Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisi … kapalı oturumlar yapabilir… Anayasa Devamını Oku

 • millet meclisi: Milletvekillerinin oluşturduğu kurul Örnek: Yola birlikte ve aynı amaç için çıkmış insanlardan kurulu bir gerçek millet meclisi vardı. T. Buğra Bu kurulun toplandığı yapı. Devamını Oku

 • atanmak: Bir göreve getirilmek, tayin edilmek Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır. Anayasa Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar