yawper sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yawper kelimesinin manası:

 1. Yüksek sesle konuşŸan kimse; bağŸıran kimse, çığŸıran kimse; yaygaracı bir gürültü yapan kimse; çok konuşŸan kimse, geveze kimse

yawper ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ballyhoo man: Avukat, temsilci; yüksek sesle propaganda yapan, tanıtım yapan kimse (özellikle de bir restoran dışŸında müşŸterilere yönelik olarak yüksek sesle) Devamını Oku

 • yapper: Laf ebesi, boşŸ konuşŸan, çok konuşŸan kimse, konuşŸkan kimse; bağŸıran kimse, çığŸırtkan; yüksek sesle konuşŸan kimse Devamını Oku

 • chatterbox: Çok geveze kimse. Ağustosböceği; geveze kimse, boşboğaz, çenesi düşük kimse (Argo), konuşkan kimse, çenebaz Devamını Oku

 • descant: Hararetli konuşmak: en yüksek sesle şarkı söylemek. Hararetli konuşma Devamını Oku

 • jabbering: Hızlı konuşmak, çabuk ve anlaşılmaz konuşmak, ağzında yuvarlamak Geveze kimse, konuşŸkan kimse, hızlı konuşŸan kimse; anlaşŸılması zor hızlı ve gürültülü konuşŸma, laklak Devamını Oku

 • blatant: Bödüren Yüksek sesle bağıran Kaba, Devamını Oku

 • obstreperously: Gürültücü bir şŸekilde, yaygaracı bir şŸekilde; gürültüyle, yüksek sesle, kontrolsüzce Devamını Oku

 • speak up: Yüksek sesle konuşmak, sesli söylemek, serbestçe konuşmak, çekinmeden konuşmak Devamını Oku

 • carcar: Geveze, yaygaracı. Devamını Oku

 • damar damar: Geveze, yaygaracı. Çok damarlı. Katmanlı. Devamını Oku

 • shout down: Sonunu yüksek sesle konuşŸarak bir konuşŸmayı bitirmek Devamını Oku

 • car car: Çok ve yüksek sesle, gürültülü bir biçimde (konuşma). Çok ve yüksek sesle, gürültülü bir biçimde (konuşmak). Devamını Oku

 • şamatacı: Gürültü, patırtı yapan kimse Örnek: … her köşe, içen, yiyen, yaygaracı, şamatacı insan yığınlarıyla kaynıyordu. R. H. Karay Devamını Oku

 • ünlemek: Yüksek sesle çağırmak Yüksek sesle bildirmek Örnek: Bir ses sırası gelenin adını ünlüyordu. A. İlhan Devamını Oku

 • çenesi düşük: Çok gereksiz şeyler konuşan (kimse), boşboğaz, geveze Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar