yazılı buyruk sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yazılı buyruk kelimesinin manası:

 1. Yargıç ve yargılıklarca verilipte yargıtayca incelenmeden kesinleşen karar ve yargıların yasaya aykırı olduğunu öğrenen Tüze Bakanının, bu yargı ya da kararın, yasa adına bozdurulması için yargıtaya başvurması amacıyle C. Başsavcılığına yazılı olarak verdiği buyruk.

yazılı buyruk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • olumsuz etki: Yargıtayca incelenmeden kesinleşen yargılara karşı verilen yazılı buyruk üzerine yargıtay, yargılıya daha çok ceza verilmesi gerekirken az verilmiş olduğu gerekçesiyle ve ancak yasaya aykırı olması nedeninden dolayı yargıyı bozarsa, bu bozmanın, yargılının cezasının artması biçiminde bir sonuç ortaya koymaması. Devamını Oku

 • yazılı emir: Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması. Bk. yazılı buyruk Devamını Oku

 • koşulsuz buyruk: Hiç bir koşula bağlı olmayan, salt olan; bir eylemi başka herhangi bir erekle bağlılık kurmadan, yalnızca kendisi için, nesnel zorunlu olarak buyuran, anlamı doğrudan doğruya kendisinde olan buyruk. //koşulsuz buyruk (kategorik impératif), eylemin kendisine uyacağı ilke ve biçimi saptar. Bunu da Kant şöyle anlatır: “Ancak aynı zamanda bir yasa olmasını isteyebileceğin bir ilkeye (maxim) göre Devamını Oku

 • koşullu buyruk: (Kant’ta) Bir koşula bağlı olan; bir başka şeye erişmek için yapılması gerekeni, erişilmesi istenen ereğe bir araç olarak bir şeyi buyuran buyruk. (Ör. “Sağlığını korumak istiyorsan ölçülü yaşa.”) Karşıtı bk. koşulsuz buyruk Devamını Oku

 • ayraçlı yazılış biçimi: Yardımcı im olarak ayraç kullanmayı gerektirdiği için araek yazılış biçimine verilen ad. || Bu yazılış biçiminde ikili yöneten deyimlerin kapanışları ayraç içine alınmalıdır; ancak kısalık sağlamak amacıyle en dıştaki ayraçlar yazılmaz. Devamını Oku

 • yazılı biçim: Bir türe eylem ve işleminin yazılı olarak saptanması zorunluluğunu koyan yasaların bu yoldaki yargısına göre yapılan işlem. Devamını Oku

 • yazılık tutma ayrılığı: Gelir vergisinden bağışık olan tecimci, kazançları götürü olarak saptanan ve vergilendirilen bağımsız uğraşı çalışırları. Kurumlar vergisi ile bağımlı olmayan kamu kuruluşları ve kamu yararına çalışmakta olduğu saptanan dernek ve kuruluşların yazılık tutma zorunluluğunda olmamaları. Devamını Oku

 • yazılış nedeni: Yazmalarda, kitabın yazılmasında güdülen amacı açıklayan ve genel olarak dibacede yer alan bölüm, bkz. önsöz. Devamını Oku

 • yazılı yoklama: Yazılı sınav. Belli bir süre içinde uygulanan öğretim programıyla ilişkili olarak öğrencilerin ilerleme derecelerini ve başarılarını saptamak amacıyla ders öğretmenince yapılan, kalem ve kâğıt kullanmaya dayalı küçük sınav. Devamını Oku

 • satır yazıcı sunucu yazılımı: (SYSY) Devamını Oku

 • buyrukçuluk: Buyrukçu olma durumu. Öteki insanlarla olan ilişkilerde onlara buyurma ya da yol gösterme eğilimi. Devamını Oku

 • buyrukçu: Buyuran, emreden kimse. Buyruk veren, emreden. Devamını Oku

 • yazılımlı anamal: Kuruluşta tüzük ya da yasasına göre işletmenin para yönündeki gereksemeleri göz önünde tutularak saptanan ana mal. Yasa ya da tüzüğüne göre belirtilmiş en çok anamal niceliği olup ancak iyeleri ya Devamını Oku

 • el yazılığı: Tecimsel işlemler için günlük yazı lığa geçirilmeden önce yanlış yapılmaması amacıyla tutulan geçici yazdık. Devamını Oku

 • yazılım sistemi: Bir bilgisayar sisteminde denetim işlerini gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen yazılım. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar