yenilenemez doğal kaynaklar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yenilenemez doğal kaynaklar kelimesinin manası:

 1. Metal ve mineral varlıklar gibi kaynaklar.

yenilenemez doğal kaynaklar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kaynaklar: Ortaklığın anamalı dışında kalan ve anamal gibi işlem gören varlıklarının (yedek akçe ve yabancıkaynaklar gibi) tümü. Devamını Oku

 • yenilenebilir doğal kaynaklar: Ormanlar, denizler, hayvanlar, sular gibi kaynaklar. Devamını Oku

 • yenilenebilir doğal kaynaklar: Ormanlar, denizler, hayvanlar, sular gibi kaynaklar. Devamını Oku

 • doğal kaynaklar: Doğa tarafından insanoğlunun kullanımına sunulan toprağın hem kendisi, hem de altında ve üstünde yer alan yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklar. krş. doğa, toprak, hammadde Devamını Oku

 • bilanço: Bir kuruluşun, bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge. Girişilen Devamını Oku

 • yenilenemez kaynak nonrenewable resource: Sınırlı olarak bulunann mineral gibi doğal, kural olarak cansız kaynak. Devamını Oku

 • sabit varlıklar: Bir firmanın üretim sürecinde kullandığı bina, makine ve donanım, toprak gibi uzun ömürlü ve süreklilik gösteren varlıklar. Bk. durağan varlıklar Devamını Oku

 • aktif: Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal. Etkili, etken. Devamını Oku

 • özkaynak: Hissedarların sermaye olarak işletmeye yatırdıkları varlıklar ile işletmenin dağıtılmayan kârları toplamından oluşan sermaye, diğer bir deyişle şirket varlıkları toplam değerinden borçların düşürülmesiyle hesaplanan net varlıklar. Devamını Oku

 • animism: Animizm, butun varlıkların ve evrenin bir ruh taşıdığına inanan doktrin Varlıkların bedenlerinden ayrı olarak ruh sahibi oldukları inancı Devamını Oku

 • doğal ışınım: Yeryüzü doğal kaynaklarının belli bir noktasında var olan ışınım. Devamını Oku

 • doğal kaynaklar ekonomisi: İktisadi açıdan önem taşıyan doğal kaynaklardan yararlanma yollarını ve doğal iktisadi bölgelerin başlıca özelliklerini inceleyen iktisatın bir alt dalı. Devamını Oku

 • ortak kaynaklar: Bk. ortak havuz kaynakları Devamını Oku

 • spinel: Ab2O4 (A= +2 değerli, B= +3 değerli metal katyonları) kapalı formülündeki çeşitli renklerde ve geniş bir coğrafik bölgede bulunan sert, camsı ,MgAl2O4, FeFe2O4 gibi mineral grubu. Devamını Oku

 • alüvyon: Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil vb. çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ. Bkz. lığ. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar