yerel söylence sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yerel söylence kelimesinin manası:

 1. Belirli bir yere ilişkin dinsel nitelik gösteren gelenek ve göreneklerin adlarıyla yapı ve tarihsel oluşumları yönlerinden açıklamalar yapan anlatı, bk. söylence, krş. yerel saga.

yerel söylence ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nedenli söylence: Açıklayıcı nitelikte olan söylence, bk. söylence. krş. nedenli saga. Devamını Oku

 • söylence: Efsane. (Yun. mythos = söz, söylenen ve duyulan söz; masal, öykü) : 1-Tanrılar, kahramanlar, önceki çağların olayları üzerine anlatılanlar, masallar, öyküler. 2- Bir toplumda öykü biçiminde canlı olarak yaşayan eski Devamını Oku

 • yerel: Yöresel. Gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere ilişkin. Devamını Oku

 • söyleni: Halkın gerçeklik ve doğruluklarını düşünmeden benimsediği, aslında uydurma kişilerle olaylardan kurulu olan, geleneksel anlatı türü. bk. nedenli söylence, krş. masal, saga, öykünce. Devamını Oku

 • yerel televizyon: Belirli bir bölgeye yayın yapan televizyon. Devamını Oku

 • yerel yönetim: İl, belediye veya köy halkının oradaki ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları oradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi, mahallî idare. 1 – Özeksel yönetimin dışında, yerel bir Devamını Oku

 • yerel yönetim bütçeleri: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal etkinlik gösteren belediye ve il özel idarelerine ait bütçeler. Devamını Oku

 • yerel sınırlı fonksiyon: Sonlu değere sahip olan her nokta için o noktanın bir komşuluğunda sınırlı olan fonksiyon. Devamını Oku

 • geleneksel süreklilik: Tarihsel, çağdaş gelenek ya da gelenek öğeleri arasındaki bağ. bk. gelenek, öğe. krş. göreneksel süreklilik, boşinançsal süreklilik. Devamını Oku

 • yerel skleroderma: Köpeklerde yerel deri sertleşmesi. Devamını Oku

 • yerel yönetim birimi: Yerinden yönetim kuruluşlarından herbiri. Ülkemizde, il, kent yönetimi ve köy gibi yönetim birimleri, bkz. yerel yönetim. Devamını Oku

 • yerel radyo: Belli bir bölgeye yayın yapan alçak frekanslı radyo istasyonu. Devamını Oku

 • ingiliz güldürüsü: Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonunda büyük bir gelişme gösteren film çeşidi: Hangi yönden bakılırsa bakılsın inanılmayacak, alışılmadık, saçma gibi görünen bir durumu, bir olayı çıkış noktası olarak almak, sonra bunun yol açtığı sonuçları büyük bir ağırbaşlılık, soğukkanlı bir gülmeceyle işlemeye dayanır. Ayrıca, gelenek ve göreneklerin eleştirilmesi, toplumsal yergi, kişilerin ruhbilimsel çözümlenmesi de büyük önem kazanır. Devamını Oku

 • yerel anestezik: Belirli bölgelerde sinir lifleriyle uygun konsantrasyonlarda temasa geldiklerinde bu liflerdeki uyarı iletimini geriye dönüşümlü olarak bloke eden ilaç. Devamını Oku

 • yerel dişbükeylik: Bir fonksiyon için belirli bir noktanın komşuluğunda yer alan dışbükeylik özeliği. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar