yerel yönetim bütçeleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yerel yönetim bütçeleri kelimesinin manası:

 1. Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal etkinlik gösteren belediye ve il özel idarelerine ait bütçeler.

yerel yönetim bütçeleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yerel yönetim: İl, belediye veya köy halkının oradaki ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları oradaki halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi, mahallî idare. 1 – Özeksel yönetimin dışında, yerel bir Devamını Oku

 • farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim: Geleneksel hiyerarşiye bağlı olmaksızın toplam kalite yönetim stratejilerinin dikkate alınarak yöneticilerin birlikte çalıştığı bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi yönetim, çoklu yönetim, etnik yönetim Devamını Oku

 • yerel dişbükeylik: Bir fonksiyon için belirli bir noktanın komşuluğunda yer alan dışbükeylik özeliği. Devamını Oku

 • jeosentrik yönetim: Bk. coğrafi merkezli yönetim Devamını Oku

 • yerel yönetim birimi: Yerinden yönetim kuruluşlarından herbiri. Ülkemizde, il, kent yönetimi ve köy gibi yönetim birimleri, bkz. yerel yönetim. Devamını Oku

 • sinirsel tümevarım: Belirli bir etkinlik dizgesi içindeki bir ketlenme süresinin, ilintili olan başka bir dizgedeki tepkiyi güçlendirmesi (olumlu iletim), ya da belirli bir etkinlik dizgesindeki uyarılmanın ilişkili bulunan başka bir dizgedeki ketlenmeye yol açması (olumsuz iletim) görüşü. Devamını Oku

 • merkezi yönetim bütçesi: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası’na göre I sayılı cetveldeki Genel bütçeli, II sayılı cetveldeki özel bütçeli ve III sayılı cetveldeki düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçelerinden oluşan bütçe. Devamını Oku

 • merkezi yönetim konsolide bütçesi: Bk. merkezi yönetim bütçesi Devamını Oku

 • etnik yönetim: Bir ülkede geçerli olan yönetim stratejilerinin diğer ülkelerlerde de geçerli olduğu ilkesinin benimsendiği bir tür çok uluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi yönetim, çoklu yönetim, farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim Devamını Oku

 • etnik merkezli yönetim: Bir ülkede geçerli olan yönetim stratejilerinin diğer ülkelerlerde de geçerli olduğu ilkesinin benimsendiği bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi merkezli yönetim, çok merkezli yönetim, hiyerarşi dışı yönetim Devamını Oku

 • bütçe: Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü Örnek: Düğün sahibinin bütçesi ne kadar dar ve mütevazı olursa olsun, hokkabaz şarttı. S. Ayverdi Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun Devamını Oku

 • map chart: Belirli bir coğrafi bölgenin yerlerini gösteren bir grafik. Devamını Oku

 • mayor: Belediye reisi Lord Mayor Büyük Britanya’da Londra gibi belirli bazı şehirlerde belediye reisi Belediye başkanı Devamını Oku

 • yerel söylence: Belirli bir yere ilişkin dinsel nitelik gösteren gelenek ve göreneklerin adlarıyla yapı ve tarihsel oluşumları yönlerinden açıklamalar yapan anlatı, bk. söylence, krş. yerel saga. Devamını Oku

 • alışveriş merkezi: Belirli bir yerde etkinlik gösteren perakendeci işletmeler topluluğu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar