yeyenukolostomi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yeyenukolostomi kelimesinin manası:

 1. Boş bağırsakla kolon arasında ağız ağza dikmek suretiyle geçit oluşturma. Hastalıklı kıvrım bağırsak ve kör bağırsak çıkarıldığında uygulanır.

yeyenukolostomi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kıvrım bağırsak: Boş bağırsakla kör bağırsak arasında bulunan ince bağırsağın son kısmı, ileum. Boş bağırsakla kör bağırsak arasında bulunan ince bağırsağın son kısmı, ileum. Devamını Oku

 • mezenteron: (Yun. mesos: orta; enteron: bağırsak) 1. Embriyonun arkenteron bölgesinden gelişen ve endodermle astarlı olan sindirim kanalı bölgesi. 2. Mercanlarda ve denizlâlelerinde başlıca sindirim boşluğu. Embriyo gelişiminde preenteron adı verilen ön Devamını Oku

 • ileokolostomi: İleumla kolon arasında ağız ağza dikilerek geçit oluşturma işlemi. Devamını Oku

 • düz bağırsak: Leğen boşluğunun üst kısmında, sağrı ve ilk kuyruk omurlarının altında seyreden ve hiç kıvrım göstermeyen kolon dessendensle anüs arasındaki bağırsak kısmı, rektum. Leğen boşluğunun üst kısmında, sağrı ve ilk kuyruk Devamını Oku

 • patojenite: Hastalık oluşturma özelliği, patolojik değişiklikler veya hastalık oluşturma yeteneği. Bir etkenin hastalık oluşturma yeteneği. Devamını Oku

 • patojenite: Hastalık oluşturma özelliği, patolojik değişiklikler veya hastalık oluşturma yeteneği. Bir etkenin hastalık oluşturma yeteneği. Devamını Oku

 • enteral: Bağırsak yoluyla Bağırsakla ilgili, bağırsak içinde, bağırsak yoluyla. Devamını Oku

 • cecal: Çakal (Anatomi) körbağŸırsakla (düğŸümlü bağŸırsak torbası) alakalı Devamını Oku

 • enterik: Bağırsakla ilişkili olan Bağırsak veya bağırsaklarla ilgili. Devamını Oku

 • kör bağırsak: Kalın bağırsağın ilk parçası. Kalın bağırsağın ince bağırsakla birleştiği yerde bulunan çıkıntı bölümü. Devamını Oku

 • Rhodococcus equi enfeksiyonu: Taylarda fırsatçı hücre içi bir patojen olan, Rhodococcus equi tarafından oluşturulan, irinli bronkopnömoni, kör bağırsak ve kolon mukozasında ülserlerle mezenterik lenf yumrularının yangısıyla belirgin bakteriyel enfeksiyon, hırıltı hastalığı, Corynebacterium equi enfeksiyonu. Devamını Oku

 • lenfositik plazmasitik bağırsak yangısı: Köpeklerde, daha az olarak da kedi ve atlarda, birbirini takiben ve yıllarca süren ishal, kusma, emilim bozukluğu, bağırsaktan plazma kaybı, villusların lamina propriasında, kriptler arasında ve zaman zaman submukozada yoğun lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonuyla belirgin, immün aracılı nedenlerle oluşan hastalık. Devamını Oku

 • ad çekme: Kura Örnek: Soruşturma açılmasına karar verilmesi hâlinde her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Anayasa Bir küme oluşturan kulüpler adına biraraya gelen kişilerin, yetkililerle birlikte o kümenin karşılaşma düzen ve sırasını saptaması. Devamını Oku

 • bağırsak felci: Çeşitli nedenlerle bağırsaklarda düz kasların kasılmasının engellenmesiyle bağırsak tonusunun ve bağırsak hareketlerinin durması, paralitik ileus, ileus. Atların ot hastalığı, karın zarı yangısı, bağırsak tıkanması ve karın içi operasyonlar sırasında bağırsakların uzun süre travmatik etki altında kalması sonucu oluşur. Devamını Oku

 • septum rektovaginale: Düz bağırsakla vajina arasında bulunan bağ dokusal bölme. Düz bağırsakla vajina arasında bulunan bağ dokusal bölme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar