yığma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yığma kelimesinin manası:

 1. Yığmak işi.
 2. Masa kasnağı ve benzeri eğmeçli mobilya elemanlarını küçük parçaların üst üste yapıştırılması yolu ile hazırlama yöntemi.
 3. Bk. yığma
 4. Metal parçaları üst üste koyma.

yığma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • savlı tartışma yöntemi: Ders konularının tartışma yoluyla işlenmesine ve öğrencilerin ileri sürülen savlar üzerinde düşüncelerini düzenli bir biçimde açıklamalarına olanak sağlayan öğretim yöntemi. Devamını Oku

 • dışsatıma yönelik büyüme: Karşılaştırmalı üstünlükleri dikkate alarak belirlenen dışsatım alanlarında uzmanlaşmaya dayalı büyüme modeli. Bk. dışsatıma yönelik sanayileşme Devamını Oku

 • benzer ederlerle değer yöntemi: İşletmede yer alan bir varlığın benzerini, o günkü satak koşulları içinde elde etmek için yapılan harcamaların tutarına göre değerlemenin benzeri ederlerle yapılması yöntemi. Devamını Oku

 • Jenner yöntemi: Kanın biçimli elemanlarının ortaya konmasında kullanılan boyama yöntemi. Devamını Oku

 • mali yıl yöntemi: Bütçe dönemi sona erdiğinde, hangi aşamada olursa olsun bütçe hesaplarının mali yıl esasına göre kapatılmasına ilişkin bir yöntem. krş. bütçe yineleme yöntemi Devamını Oku

 • yaşamöyküsü yöntemi: Çocuk gelişimi araştırmalarında, gözlenen davranımların yöntemli biçimde izlenmesi ve yazılması temeline dayanan bir inceleme yolu. Öğretim amacıyla, tarihle ilgili konu ya da bilgileri, ünlü kişilerin yaşamöyküleri çevresinde düzenleme yöntemi. Devamını Oku

 • menteşe: Kapı, pencere, mobilya kapakları vb. açılır kapanır şeylerde kullanılan, bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze. Kapak, düşme kapak vb. mobilya elemanlarının açılıp Devamını Oku

 • varsayımlı tümdengelimli yöntem: Bazı önermelerin varsayımlar olarak ortaya atılması, bunların eldeki geçerli bilgilere dayanılarak doğrulanmaya çalışılması ve varılan sonucun olgularla karşılaştırılması yolu. Devamını Oku

 • eder indirimi yöntemi: Dışa satışların çoğaltılması amacıyla durum ve nitelikleri elverişli, mallarda eder indirimi yapılması yöntemi. Devamını Oku

 • yığılışma: Yığılışmak işi, izdiham. Devamını Oku

 • yırtılma: Yırtılmak işi Genellikle satır eşlemesinin bozulması, yayının güçsüz olması, iyi alınamaması, karışma gibi nedenlerden dolayı, resimde satırların bozulması, yataylıktan sapması, sağa ya da sola yatmış olarak parçalara bölünmesi biçiminde ortaya Devamını Oku

 • ödünç verme yöntemi: Okuyucuya ödünç verilecek kitaplık gereçleriyle ilgili kaydın tutulma biçimini saptayan yöntem, a. bkz. işlem kartlı ödünç verme, markayla ödünç verme, çekli ödünç verme, Newarködünç verme yöntemi, Dîckmanödünç verme yöntemi, Islingtonödünç verme yöntemi, fotoğrafiködünç verme yöntemi, delikli kartlaödünç verme yöntemi, ses-kayıtödünç verme yöntemi. Devamını Oku

 • katmanlaşma yüzeyi: Tabakalı kayaçların her birini üstekinden ayıran düzlem. Devamını Oku

 • karışma yığası: Birkaç bileşik karıştırıldıktan sonra elde edilen dizge yığasının, karıştırılmadan önceki yığadan farkı. Devamını Oku

 • çalışma yöntemi: Bir çalışma veya iş süresinde izlenen bilimsel ve metodik yöntem. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar