yolgeçen hanı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yolgeçen hanı kelimesinin manası:

 1. "Girip çıkanı, geleni gideni çok ve belirsiz olan yer" anlamında kullanılan yolgeçen hanı gibi deyiminde geçer
  Örnek: Böyle ev görmedim, yolgeçen hanı gibi, kimsenin kimseden haberi yok. R. N. Güntekin

yolgeçen hanı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yolgeçen: Girip çıkanı, geleni gideni çok ve belirsiz olan yer anlamında kullanılan yolgeçen hanı (gibi) deyiminde geçer. Devamını Oku

 • hanım hanımcık: Oturaklı davranışları olan (kadın veya kız). Oturaklı bir biçimde Örnek: Kaynanam rahat vermiyor ki, evimde hanım hanımcık oturayım. S. Birsel Devamını Oku

 • hanım: Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan. Kadın, eş Örnek: Yok bizim hanım öyle değildir. M. Ş. Esendal Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın Devamını Oku

 • hanımefendi: Issız yer Örnek: Dağ başında gece yarısı beni kim görmek isteyebilir? M. Ş. Esendal Devletin koyduğu yasaların işletilmediği yer. Saygı bildirmek için kadın adlarının sonuna getirilen veya adların yerine kullanılan bir söz. Devamını Oku

 • büyük hanım: Aile içinde saygın yeri olan ve sözü geçen yaşlı kadın Örnek: Bir kandil günü öteki bölükteki büyük hanımın elini öpmeye gitmiştim. B. Felek Devamını Oku

 • han: Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan. Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan. Devamını Oku

 • en büyük en çok en yüksek: A’zamî. Devamını Oku

 • hanımeli: Bu bitkinin güzel kokulu çiçeği Örnek: İki yanı ve mutfağın penceresi hanımelleri ve sarmaşıklarla perdelenmiş kafeslerle örtülüdür. T. Buğra Hanımeligillerden tırmanıcı, korularda, çalılıklarda yetişen bir bitki (Lonicera caprifolium). Hanımeligiller (Caprifoliaceae) familyasından, dik ya Devamını Oku

 • fatih sultan mehmed han: (1432 – 1481) En meşhur Osmanlı Padişahlarındandır. ll. Murat Han’ın oğlu ve ll. Bayezid Han’ın babası ve 7. padişahtır. Edirne’de doğmuş ve Gebze’de vefat etmiştir. Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) medhine mazhar olmuştur. Peygamberimiz “İstanbul mutlak fetholunacaktır.” müjdesini vermişti ve onu feth eden kumandan ve askerlerini medh ü sena etmişti. Dört-beş lisan bilen Sultan Fatih, saltanatı boyunca Devamını Oku

 • işhanı: Çarşı olarak kullanılan çokkatlı yapı. Bk. işkonağı Devamını Oku

 • par par: “Yüksek ateşi olmak” anlamındaki par par yanmak deyiminde geçen bir söz Örnek: Fakat o doludizgin, kırkı boylamış bir ateşle par par yanıyordu. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • hanımefendilik: Hanımefendi olma durumu ve özelliği Örnek: Annem ata, arabaya, kendi tabirince mansıba, mesnede, hanımefendiliğe can atan bir kadındı. H. E. Adıvar Devamını Oku

 • hançere: Gırtlak Örnek: Kuvvetli bir aktör hançeresine malik olmak lazımdı. H. F. Ozansoy Bk. gırtlak Devamını Oku

 • rüçhan: Üstünlük Örnek: Yugoslav ucuzluğu ile ödediği için nakliyat hususunda büyük bir rüçhan kazanmıştır. F. R. Atay Yeğlik. Öncelikli. Devamını Oku

 • hançer: Ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, silah olarak kullanılan bir tür bıçak. Namlusu çift ağızlı ve uca doğru meyilli, üzerinde oluklar bulunabilen, balçak ihtiva eden veya kabzası elde tutma kolaylığı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar