yöneltimsiz görüşme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yöneltimsiz görüşme kelimesinin manası:

 1. Genel bir ilgi alanında derinliğine, genişliğine bilgiler almayı amaçlayan ve konuşmalara belli bir yön vermekten kaçınan görüşme.

yöneltimsiz görüşme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tanısal görüşme: Tüm içerimi, tüm çerçevesiyle belirlenemeyen ya da soruya dökülemeyen konuların gözlenmesi amacıyla başvurulan, bir görüşme kılavuzuyla ilgi alanının içlem ve kapsamını tanımayı amaçlayan görüşme, bkz. görüşme kılavuzu, kılavuzlu görüşme. Devamını Oku

 • kılavuzlu görüşme: Bilgi amaçlı konuşmaları kendiliğinden gidişine bırakmaksızın önceden hazırlanmış ve görüşülecek konuları genel çizgileriyle saptayan bir kılavuz uyarınca belli bir çerçeveyle sınırlandıran görüşme. Devamını Oku

 • kılavuzlu görüşme: Bilgi amaçlı konuşmaları kendiliğinden gidişine bırakmaksızın önceden hazırlanmış ve görüşülecek konuları genel çizgileriyle saptayan bir kılavuz uyarınca belli bir çerçeveyle sınırlandıran görüşme. Devamını Oku

 • özesağaltıcı görüşme: En az yöneltici bir tutumla görüşülen kişiyi sınırı belirsiz bir konu üzerinde ayrıntılı biçimde, özgürce konuşmaya özendiren ve yanıtlayıcının görüşlerini, düşüncelerini aydınlığa kavuştururken belli bilgileri açığa vurmasını bekleyen görüşme. bkz. bireysel görüşme. Devamını Oku

 • görüşme yöntemi: Toplu yargılıklarda, görüşmelerin ne yolda yürüyeceğini belli eden yasa kuralları. Devamını Oku

 • kılavuzsuz görüşme: Konuların genel çerçevesiyle önceden kestirilemediği durumlarda başvurulan, ölçünlü bir araç kullanmadan karşılıklı konuşmayı kendi akışına bırakarak kendiliğinden ortaya çıkan konularda yoğunlaşan görüşme. Devamını Oku

 • genel görüşme: Toplumla veya devletin faaliyetleriyle ilgili konuların Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda görüşülmesi. Kurum ve kuruluşlarda bir durumu görüşmek ve gerçeği meydana çıkarmak amacıyla yapılan geniş katılımlı toplantı. Devamını Oku

 • görüşme: Görüşmek işi, mülakat, müzakere. Bk. görüşüm Devamını Oku

 • genel gökbilim: Genel kavramları ve genel bilgileri içine alan gökbilim; sınırları geniştir. Devamını Oku

 • yürüyüş kolu: Belli bir bölgeye ulaşmak veya bulunulan bir bölgeden ayrılmak amacıyla bir kumanda altında, düzenli yürüyüş yapan piyade, zırhlı veya motorlu birliklerin tümü. Yan yana derinliğine üç diziden oluşan yürüyüş düzeni. Devamını Oku

 • mikroklima: Dar iklim bölgesi Örnek: Emektar payitaht, mikrokozmosunun, mikrokliması olarak her telden çalmayı belki bundan ötürü benimsemiştir. H. Taner Bk. küçük alanlı iklim (Yun. mikros: küçük; klima: iklim) Belli bir küçük habitat ya da Devamını Oku

 • ötrof göl: (Yun. eu: iyi; trophe: besin) Genellikle derinliği fazla olmayan, geniş bir vejetasyona sahip besini bol göl. Kimyasal ve hidrografik özellikleri bakımından oldukça verimli, derinliği fazla olmayan ve geniş bir vejetasyona Devamını Oku

 • ötrof göl: (Yun. eu: iyi; trophe: besin) Genellikle derinliği fazla olmayan, geniş bir vejetasyona sahip besini bol göl. Kimyasal ve hidrografik özellikleri bakımından oldukça verimli, derinliği fazla olmayan ve geniş bir vejetasyona Devamını Oku

 • gök görüntülüğü: İşliği çember biçiminde saran ve uygun yolda aydınlatıldığında gökyüzü görünümü sağlayan çok geniş dip bezemi. Devamını Oku

 • görüşme kılavuzu: Görüşme yordamında başvurulan ve görüşme sırasında sağlanacak bilgileri genel başlık ya da alt başlıklar biçiminde dizelgeleyen açıkuçlu gözlem aracı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar