yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi kelimesinin manası:

 1. Yöneticilere ilişkin almaşıklık bağıntılarının gerektirdiği koşulları yerine getiren temel mantıklı çözümleyici küme. || Krş.. kipsel almaşıklık bağıntısı, bilgisel almaşıklık bağıntısı, sanısal almaşıklık bağıntısı, ödevsel almaşıklık bağıntısı, yeğleme almaşıklık bağıntısı, olmuşlu almaşıklık bağıntısı, olacaklı almaşıklık bağıntısı.

yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çözümleyici küme: Aşağıdaki koşulları yerine getiren Ç önerme kümesi; (…) Ç kümesi doğrusal tutarlıdır. Çözümleyici çizelgede açık yolu oluşturan önermeler kümesi birçözümleyici kümedir. Krş.. temel mantıklıçözümleyici küme, yöneticiler mantığıçözümleyici kümesi, üretilençözümleyici küme Devamını Oku

 • karmaşık yöneticiler mantığı: Birden çok sayıda ilkel yöneticisi olan yöneticiler mantığı dizgesi. || Örn. Bilgisel ile sanısal yöneticileri ya da kipsel ile ödevsel yöneticileri olan mantık dizgeleri. Devamını Oku

 • temel mantıklı çözümleyici küme: (…) Krş.. seçici üretilen çözümleyici küme, yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi. Devamını Oku

 • üretilen çözümleyici küme: Belli bir mantık dizgesinde, K gibi bir önerme kümesinceüretilen çözümleyici küme, bu mantık dizgesine ilişkin K yı kapsayan en küçük bir çözümleyici küme demektir. || Çözümleyici çizelgede bir açık yolu oluşturan önermelerin kümesi, başlangıç önermelerince üretilen bir çözümleyici kümedir. Devamını Oku

 • yöneticiler mantığı: Temel mantığa bir ya da birden çok sayıda yönetici (doğrusal olmayan eklem) katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi. Krş.. yalınçyöneticiler mantığı, karmaşıkyöneticiler mantığı. Devamını Oku

 • bilgisel mantık: Temel mantığa, bilgisel yöneticileri katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi. || Krş.. bilgisel-sanısal mantık. Devamını Oku

 • yalınç yöneticiler mantığı: Bir tek ilkel yöneticisi olan yöneticiler mantığı dizgesi. || Örn. yalnız ödevsel yöneticileri olan yöneticiler mantığı dizgesi. Krş.. karmaşık yöneticiler mantığı. Devamını Oku

 • çözümleyici çizelge: Belli bir mantık dizgesine ilişkin başlangıç önermesi denilen K gibi sonlu bir önerme kümesi verildiğinde: (i) K kümesince üretilen sonlu çözümleyici kümeler varsa bunların tümünü alt alta yazılmış önermelerden oluşan diziler biçiminde ortaya koyan, (ii) K yı kapsayan (söz konusu mantık dizgesine ilişkin) hiç bir çözümleyici küme yoksa bunu sonlu sayıda adımla ortaya koyan ağaç Devamını Oku

 • sanısal mantık: Temel mantığa sanısal yöneticileri katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi. || Krş.. bilgisel-sanısal mantık. Devamını Oku

 • süreler mantığı: Temel mantığa süresel yöneticileri katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi.|| Om olmuş, Oc olacak, Hom hep olmuş, Hoc hepolacak yöneticileri olduğunda, başlıca süresel mantık kuralları şöyledir: (…) biçimindeki önermelerin geçerliliğini dile getiren kurallar. Devamını Oku

 • süreler mantığı: Temel mantığa süresel yöneticileri katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi.|| Om olmuş, Oc olacak, Hom hep olmuş, Hoc hepolacak yöneticileri olduğunda, başlıca süresel mantık kuralları şöyledir: (…) biçimindeki önermelerin geçerliliğini dile getiren kurallar. Devamını Oku

 • ödev mantığı: Temel mantığa ödevsel yöneticileri katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi. || Anl. yükümlülük mantığı, düzgüsel dizgeler mantığı Ö ödev, İ izin yöneticileri olduğunda başlıcaödev mantığı kuralları şöyledir: (…) Devamını Oku

 • mantıksal kipsel yönetici: Evrensel almaşıklık bağıntısına dayanan kipsel yönetici. || Örn. Mantıksal zorunluluk yöneticisi, mantıksal olanaklılık yöneticisi. Devamını Oku

 • yeğlemeler mantığı: Temel mantığa yeğleme yöneticilerini katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi. || »sıkı yeğleme, .= ilgisizlik yöneticileri olduğunda,yeğlemeler mantığının başlıca yasa ile kuralları şöyledir: (…) Devamını Oku

 • felsefe mantığı: Felsefe sorunlarıyla yakın ilgisinden dolayı yöneticiler mantığına verilen ad. ||Krş.. kipler mantığı, bilgisel mantık, sanısal mantık, ödev mantığı, süreler mantığı, yeğlemeler mantığı, kararlar mantığı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar