ytl sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ytl kelimesinin manası:

 1. Bk. Yeni Türk Lirası

ytl ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • küçük ve orta boy işletmeler: Türkiye mevzuatına göre, çalışan sayısı iki yüz elli kişiden az ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirası arasında olan işletmeler. Devamını Oku

 • küçük ve orta boy işletmeler: Türkiye mevzuatına göre, çalışan sayısı iki yüz elli kişiden az ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirası arasında olan işletmeler. Devamını Oku

 • sovereign: Hükümdar, padişah, kral, egemen güç, iktidardaki parti, bağımsız ülke, İngiliz altın lirası Âlâ, en yüksek Devamını Oku

 • be worth: -in kıymeti/değŸeri (belirli bir miktar) olmak; (belirli bir miktar) değŸerinde olmak: This candlestick´s worth approximately thirty million liras. Bu şŸamdanın değŸeri aşŸağŸı yukarı otuz milyon lira. This house is worth sixty billion liras. Bu evin değŸeri altmışŸ milyar lira. (birinin) mal varlığŸı (belirli bir miktar) olmak: He´s worth around fifty billion liras. Onun mal varlığŸı Devamını Oku

 • orta boy işletmeler: Çalıştırılan işçi sayısı kırkdokuzdan çok ve ikiyüzelli kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Avrupa Birliği mevzuatına göre, Devamını Oku

 • büyük boy işletmeler: Türkiye mevzuatına göre, çalıştırılan işçi sayısı iki yüz kırk dokuzdan fazla ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirasını aşan işletmeler. Avrupa Birliği Devamını Oku

 • çok küçük işletmeler: Türkiye mevzuatına göre, çalıştırılan kişi sayısı ondan az ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Avrupa Birliği mevzuatına göre, çalıştırılan işçi Devamını Oku

 • hilal: Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay. Çocukların okuma öğrenmeye başladıklarında satır ve sözleri şaşırmamak için söz üzerinde gezdirdikleri ucu sivri, uzunca bir gösterme aracı. Devamını Oku

 • turkish lira: Türk lirası Devamını Oku

 • new: Yeniden. Yeni Taze Devamını Oku

 • yarım altın: Cumhuriyet altın lirasının yarısı, yarımlık. Devamını Oku

 • neveda: Yeni tarz, yeni biçim. yeni tavır, yeni eda. “nev” ve “eda” kelimelerinden birleşik isim Devamını Oku

 • yenilik: Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği. Eskimiş, zararlı veya yetersiz sayılan şeyleri yeni, yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme, teceddüt. Devamını Oku

 • civelek: Canlı, neşeli ve sokulgan Örnek: Gönül alıcı, civelek ve sevdacı bir kızdır. B. Felek Yeniçeri Ocağına yeni girmiş delikanlı. Yeniçeri ocağına yeni girmiş ya da girmeye aday, yakışıklı delikanlılardan seçilen ve aşçıbaşının yanında Devamını Oku

 • çeyrek altın: Cumhuriyet altın lirasının dörtte biri, çeyrek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar