ytong sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ytong kelimesinin manası:

 1. kum.kireç çimento su ve alüminyum tozunun karışımının belli işlemlerden geçirilmesiyle üretilen bir çeşit gazbeton.

ytong ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çimento: Killi kalkerleri özel fırınlarda pişirip ezmekle elde edilen, çamuru çarçabuk katılaşıp sertleşen ve yapılarda harç malzemesi olarak kullanılan kül renginde veya beyaz toz. Kil, kum ve kireçtaşının belirli oranlarda karıştırılarak Devamını Oku

 • kazein tutkalı: Ekşi sütten kireç yardımı ile üretilen ve soğuk olarak kullanılan ağaç yapıştırıcısı. Ekşi sütten, kireç yardımı ile üretilen ve soğuk olarak kullanılan ağaç yapıştırıcısı. Devamını Oku

 • döner fırın: İçi ateş tuğlasıyla kaplı, ekseni çevresinde döndürülebilen, çelikten yapılmış, kireç, çimento vb. üretiminde kullanılan yüksek sıcaklık fırını. Devamını Oku

 • calcification: Kireçleşme, kireç haline gelme Kireçlenme, kalsifikasyon. Devamını Oku

 • sıva: Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç. Bir yapının duvarlarına sürülen ince harç tabakası. Devamını Oku

 • kireçli: Birleşiminde kireç olan veya kireci çok olan Örnek: Bir söylenişe göre, arazi tamamıyla kireçli olduğu için ağaçlar serpilme gücünden mahrum kalıyormuş. A. Rasim Kireç sürülmüş, kireç bulaşmış. Devamını Oku

 • kalsifikasyon: Kireç taşı durumuna dönüşme. Kireçlenme Devamını Oku

 • suni tohumlama: Uygun yöntem ve tekniklerle erkek damızlıktan alınan spermanın muayenesi yapılarak belli işlemlerden geçirildikten sonra yine uygun yöntem ve tekniklerle belli zamanda bir kateter yardımıyla dişi genital kanala verilmesi, yapay tohumlama. Devamını Oku

 • gazbeton: incede ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yoluyla elde edilen hafif beton. Devamını Oku

 • anotlama: Alüminyum ve alüminyum alaşımları yüzeylerinin yenim dirençlerini arttırmak için, parçaları anot yaparak ve elektrikle alüminyum oksite çevirme işlemi, anotsal yükseltgenme ve anotsal işlem diye de bilinir. Devamını Oku

 • kireçleme malzemesi: Ziraatte sönmemiş kireç veya kireç taşı uygulamalarında kullanılan ortam. Yanmış kireçle killi toprak karışımı gibi. Devamını Oku

 • kireççil: Kireçli topraktan hoşlanan, kireçli toprakta yetişen (bitki), kireçyeren karşıtı. Devamını Oku

 • kireçlemek: Kireç katmak veya kireç sürmek. Kireç kullanarak badana yapmak. Devamını Oku

 • kireçyeren: Kireçli topraktan hoşlanmayan, kireçli toprakta yetişmeyen, kireççil karşıtı. Devamını Oku

 • üretilen çözümleyici küme: Belli bir mantık dizgesinde, K gibi bir önerme kümesinceüretilen çözümleyici küme, bu mantık dizgesine ilişkin K yı kapsayan en küçük bir çözümleyici küme demektir. || Çözümleyici çizelgede bir açık yolu oluşturan önermelerin kümesi, başlangıç önermelerince üretilen bir çözümleyici kümedir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar