yük bildirgesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yük bildirgesi kelimesinin manası:

 1. Yabancı ülkelerden gelen, oralara giden taşıtlarda bulunan malların, bu taşıtların iyeleri, kaptan ya da acenteleri eliyle, gümrük yasalarında belli edilen koşullara göre gümrüğe bildirilmesinde kullanılan belge. a. bk. gerçekyük bildirgesi.

yük bildirgesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yük bildirgesi: Yabancı ülkelerden gelen, oralara giden taşıtlarda bulunan malların, bu taşıtların iyeleri, kaptan ya da acenteleri eliyle, gümrük yasalarında belli edilen koşullara göre gümrüğe bildirilmesinde kullanılan belge. a. bk. gerçekyük bildirgesi. Devamını Oku

 • gerçek yük bildirgesi: Gemi yük alındısına (konişmento) göre gemide tutulan yük defteri ya da çıkış limanlarındaki yetkililerce onaylanmış yük bildirgesi. (Taşıta ve içindeki mallara ilişkin bilgileri kapsar ve malın çıkarılacağı limandaki gümrüğe verilir.) a. bk. yük bildirgesi Devamını Oku

 • çıkış bildirgesi: Mal çıkışlarında kullanılan gümrük bildirgesi, a. bk. bildirge. Devamını Oku

 • gümrük geçiş belgesi: Yurda geçici olarak kalmak için gelen belli yolcuların karayolu taşıtları ile, ev, spor ve gezi malları için girişte vergi inancası olarak kabul edilen ya da bu araç ve malların yurt dışına çıkarılıp belli sürelerde geri getirilmelerinde, gümrük vergisine bağlı tutulmamaları için kullanılan belge. Devamını Oku

 • deniz taşıtları deneti: Yabancı ülkelerden gelen ya da oralara giden deniz taşıtlarında, ilgili gümrük görevlilerince (koruma memuru) belge ve kayıtların görülüp incelenmesi, kaptana gerekli sorular sorularak sorgu kâğıtlarının doldurulması ve taşıtın yoklanması gibi işler. Devamını Oku

 • uluslararası gümrük bildirgesi tif modeli: Demiryolu ile taşınan mal, yolcu ve yolcu taşıncaklarının, sınırları geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılan 10.6.1952 günlemeli bir uluslararası antlaşmada öngörülen ve demiryolu mal düzgeçişinde kullanılan belge. Devamını Oku

 • geçici kabul bildirgesi: Geçici kabul yolu ile yurda sokulan malların giriş işlemlerinde kullanılan özel bildirge. Devamını Oku

 • geçici kabul bildirgesi: Geçici kabul yolu ile yurda sokulan malların giriş işlemlerinde kullanılan özel bildirge. Devamını Oku

 • giriş bildirgesi: Ülkeye kesin olarak giren malların, giriş gümrük işlemleri için kullanılan basılı bildirge, a. bk. bildirge. Devamını Oku

 • sigortalı işe giriş bildirgesi: Bk. güvenceli işe giriş bildirgesi Devamını Oku

 • insan hakları evrensel bildirgesi: 1689 tarihli Bill of Rights’a dayanan ve Kuzey Amerika’daki İngiliz sömürgenlerinde geliştirilerek kimilerinin anayasalarına girmiş olan, insan haklarının, Fransız ulusal meclisince 26 Ağustos 1789’da ilan edilen ve insanın doğal ve vazgeçilmez haklarını (özgürlük, mülkiyet, keyfi baskıya karşı direnme hakkı) saptayan belge. Devamını Oku

 • ödeme ve alma bildirgesi: Yatırımı ya da saycaları bulunanları, yapılan tüm ödemeler ve bunlar sayışımına alınan paralar için Bankalarca kendilerine gönderilenödeme ve alma bildirgesi. Devamını Oku

 • gümrük bildirgesi: Bk. gümrük bildirimi Devamını Oku

 • arıtma ve batkınlık bildirgesi: Arıtma görevlileri ya da batkınlık örgütünce arıtma, batkınlık yargılarının ve buna ilişkin işlemlerin tekel ya da tümü ile bitirilmiş olduğunu vergi örgütüne ulaştırmak için düzenlenen bildirge. Devamını Oku

 • dokunca bildirgesi: Dokunca sayışımlarını tanıtlayıcı nitelikte olan belge. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar