yüksek yağışlı bölge sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yüksek yağışlı bölge kelimesinin manası:

 1. Yılda 500 milimetreden fazla yağış alan ve 9 ay gibi otlatma sezonu olan bölge.

yüksek yağışlı bölge ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nöbetleşe otlatma: Meraların otlatma kapasitesi birbirine eşit üç veya daha fazla bölmeye ayrılması ve bölmelerin birbirini izleyecek biçimde otlatılması, daha sonra ilk parselden başlanarak otlatmaya devam edilmesi, münavebeli otlatma. Devamını Oku

 • agistment: Mera kiralama, (Artık kullanılmayan) ücret karşŸılığŸı hayvan otlatma; otlatma ücreti; hayvan besleme ve otlatma için yapılan resmi anlaşŸma Devamını Oku

 • kurak bölge: Yılda 250 mm’den daha az yağış alan ve buharlaşmanın fazla, bitki örtüsünün az olduğu bölgeler. Arid bölge. Devamını Oku

 • yüzey alanı: Genellikle toz şeklinde olan ve her türlü gözenek v.s. gibi düzensizlikleri içeren katı malzemelerin toplam yüzey alanı. Karbon siyahı gibi yüzey alanı büyük maddelerin fiziksel ve kimyasal olaylardaki aktiflikleri fazladır. Devamını Oku

 • aşım mevsimi: Kısrak, koyun ve keçilerde cinsel aktivenin sürdüğü çiftleşme mevsimi, aşım sezonu, çiftleşme mevsimi, çiftleşme sezonu, üreme sezonu. Yasal olarak kısraklarda tohumlamanın kabul edildiği mevsim. Devamını Oku

 • besin değeri yüksek yem: Rasyonlarda yer alan mısır, arpa gibi yüksek enerjili, balık unu, küspe gibi yüksek proteinli veya yüksek sindirilebilebilir besin maddeleri. Devamını Oku

 • Sublitoral bölge: Litoralın altında kalan, yarı ışıklı veya ışıksız ve eğimi oldukça fazla olan bölge. Devamını Oku

 • pilot bölge: Tarım, tıp, endüstri, eğitim gibi herhangi bir çalışma alanında, devletin ve halkın ortak çalışmasıyla kalkınma hareketini kolaylaştırmak ve örnek olmak için ayrılmış bölge. Devamını Oku

 • zarkanatlılar: Arı, karınca gibi eklembacaklıları içine alan kanatları zar gibi saydam ve az damarlı olan hayvanlar takımı. Birbirine eşit ve zarsı iki çift kanadı olan, tambaşkalaşma gösteren ve arılarla Devamını Oku

 • litoral bölge: Kıyı çizgisinden itibaren başlayıp yüksek yapılı su bitkilerin ortadan kalktığı yere kadar olan ve tamamen ışık alan kıyı bölgesi. Devamını Oku

 • litoral bölge: Kıyı çizgisinden itibaren başlayıp yüksek yapılı su bitkilerin ortadan kalktığı yere kadar olan ve tamamen ışık alan kıyı bölgesi. Devamını Oku

 • litoral bölge: Kıyı çizgisinden itibaren başlayıp yüksek yapılı su bitkilerin ortadan kalktığı yere kadar olan ve tamamen ışık alan kıyı bölgesi. Devamını Oku

 • köpek: Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsi olan, çok iyi koku alan, sadık, bekçilik ve avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris) Örnek: Onun vaktiyle pek sevdiği küçük, sırtı siyah ve göğsü beyaz, oynak bir köpeği varmış. A. Ş. Hisar Aşağılık niyetlerle yaltaklanan veya davranışları kötü olan kimse için kullanılan bir sövgü sözü Devamını Oku

 • otlatma sistemi: Bir meradan beklenen en fazla yararı, özellikle bitki örtüsüne bir zarar vermeden elde etmek ve bununla birlikte meranın her tarafının aynı derecede otlatılmasını sağlamak için uygulanan bir otlatma planı. Devamını Oku

 • katı yağ: Don yağı, parafin gibi normal sıcaklıktayken katı durumda bulunan yağ. Yağ asitleri ve gliserinden oluşan, 20°C’de katı olan, organik çözücülerde çözünen kimyasal madde. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar