yutak geçiti sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yutak geçiti kelimesinin manası:

 1. Ağız boşluğuyla yutak boşluğunun ilişkisini sağlayan geçit, aditus faringis.

yutak geçiti ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yutak geçidi: Ağız boşluğuyla yutak boşluğunun ilişkisini sağlayan geçit, aditus faringis. Devamını Oku

 • yutak: Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk. Ağız boşluğu ile yemek borusu arasında uzanan kısa, kaslı bir kanal. Farinks. Devamını Oku

 • yutak boşluğu: Ağız ve burun boşluklarının arkasında, soluk ve yemek borularının giriş kısımlarının önünde yutak duvarları tarafından kuşatılan huni biçimindeki boşluk, kavum faringis. Ağız ve burun boşluklarının arkasında, soluk ve yemek borularının Devamını Oku

 • ultimobranşiyal cisimcik: Embriyonel gelişim sırasında 5. yutak kesesine ait olan veya oradan köken alan bez benzeri yapı. Ağız boşluğuyla yutak birleştikten sonra, tiroit bezi ve kalsitonin salgılayan hücreler ultimobranşiyal cisimcikten köken alırlar. Devamını Oku

 • yutak felci: Yutma işlemine katılan yutak kaslarının n. glosspharyngeus’ zedelenmesi sonucu biçimlenen felç, farengoparalizis, farengopleji Yutma güçlüğü ve öksürükle belirgindir, yutak tıkanmasından ağrı ve solunum güçlüğünün bulunmamasıyla ayırt edilir. Devamını Oku

 • yutak çatısı: Yutağın kafatası tabanına bakan duvarı, forniks faringis. Yutağın kafatası tabanına bakan duvarı, forniks faringis. Devamını Oku

 • yutak cepleri: Embriyoda ilkel yutağın lateral duvarında sağda ve solda biçimlenen ve beş adet olan keseler, branşiyal poşlar. Yutak cepleri ektoderme doğru gelişmesini sürdürürken ektodermden bunlara karşı sulkus branşiyalis adı verilen birer yutak yarıkları gelişir. Devamını Oku

 • yutak yangısı: Faranjit. Yutak mukozasının yangısı, farengitis, farenjitis, farenjit. Devamını Oku

 • vestibulum laringis: Gırtlak boşluğunun girişi olan aditus laringis ile plica vestibularis’ler arasındaki boşluk. Gırtlak boşluğunun girişi olan aditus laringis ile plica vestibularis’ler arasındaki boşluk.Dgr.: anat. vestibulum laryngis Devamını Oku

 • tuba auditiva: Orta kulak boşluğunu yutak boşluğuyla birleştiren, orta kulak içindeki hava dengesini sağlamak ve buradaki salgısını dışarıya atmakla sorumlu olan bir yol. Orta kulak boşluğunu yutak boşluğuyla birleştiren, orta kulak içindeki Devamını Oku

 • orofarenks: Orta yutak Yutağın ağız boşluğuyla ilgili olan, epitel katmanı çok katlı yassılık gösteren ve lamina propriyada serömüköz bezlerin yer aldığı kısmı. Devamını Oku

 • orofarenks: Orta yutak Yutağın ağız boşluğuyla ilgili olan, epitel katmanı çok katlı yassılık gösteren ve lamina propriyada serömüköz bezlerin yer aldığı kısmı. Devamını Oku

 • instrumentalism: Enstrümantalizm, araçsallık, bir fikrin doruluğŸunun sorun çözmeden ne kadar başŸarılı olduğŸuyla belirlendiğŸi felsefesi Devamını Oku

 • yaprak aşısı: Bir parça ağaç kabuğuyla birlikte çıkarılmış bir yaprak tomurcuğunun, aşılanacak ağacın kabuğu altına sokulup tutturulmasıyla yapılan aşı. Devamını Oku

 • toprak: Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Ülke Örnek: Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok. R. E. Ünaydın Arazi, tarla. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar