yuvarlama maskesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yuvarlama maskesi kelimesinin manası:

 1. nesnelerin kenarlarında 'haleler' yaratarak görüntüyü keskinleştiren bir filtre. insan gözü, renkteki küçük değişimleri farkedecek kadar duyarlı değildir; bu işlem bu değişimleri daha görünür kılmak amacıyla arttırır.

yuvarlama maskesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yuvarlama: Yuvalama. Yuvarlamak işi. Bir masalın Devamını Oku

 • kafatası maskesi: Yeni Gine ve Malenezya adalılarının kimilerinde kuttörensel amaçlarla kullanılmak üzere kafatası kemiklerinden yapılan maskeler. Devamını Oku

 • gaz maskesi: Zehirli gazlardan korunmak amacıyla özel olarak yapılmış gereç Örnek: Bunların hemen hepsi, cici bici el çantaları yerine, gaz maskeleri taşımakta idi. Y. K. Karaosmanoğlu İçinde etkin kömür vb. gaz tutucu kimyasal özdekler olan ve ağılı gazlardan korunmak için kullanılan bir araç. Devamını Oku

 • anestezi maskesi: Solunum anestezisinde trakel tüp uygulamadan burnu kapatmaya yarayan aygıt. Devamını Oku

 • anestezi maskesi: Solunum anestezisinde trakel tüp uygulamadan burnu kapatmaya yarayan aygıt. Devamını Oku

 • karnaval maskesi: Karnavalda takılan gülünç maske, maskara Örnek: Bu, suratı karnaval maskesine benzeyen upuzun kuyruklu redingot giyen, istediği zaman göz önünden kaybolan birisiydi. H. R. Gürpınar Devamını Oku

 • kadın maskesi: Kadınlarla alay etmek, onları küçük düşürmek için erkeklerin taktıkları maskeler. Devamını Oku

 • kadın maskesi: Kadınlarla alay etmek, onları küçük düşürmek için erkeklerin taktıkları maskeler. Devamını Oku

 • kat çıkma: Bir yapıda daha çok ailenin barınmasını sağlamak ya da yapısının tutmalığından daha çok kazanç elde etmek amacıyla, bir yapı sahibinin, yapısının kat sayısını arttırması, döşeme üstüne kadar olan uzaklık. Devamını Oku

 • upgrader: Yükselten, arttıran, iyileşŸtiren, gelişŸtiren; terfi eden, daha üst bir seviyeye çıkaran, daha üst bir rütbeye yükselten; (Bilgisayar) en son donanım teknolojisi ve yazılım versiyonuna sahip olması için bir bilgisayarı güncelleşŸtiren Devamını Oku

 • havuz: Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, beton vb. şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer Örnek: Asıl binanın iki yanındaki kuru havuzlara ve havuzların hemen yanı başındaki kameriyelere doğru daha seyrek, daha bol çiçekli bitkiler yayılıyor. A. İlhan Kum, asit vb. konulan çukur yer. Devamını Oku

 • evirme: Evirtim. Bir önermenin konusunu yüklem, yüklemini de konu durumuna getirerek vargısı doğru olan yeni bir önerme çıkarma, akis: “Hiçbir insan ölümsüz değildir” önermesinden evirme yoluyla “hiçbir ölümsüz insan değildir” önermesi Devamını Oku

 • sharpened: [sharpen] keskinleştirmek, sivriltmek, bilemek, açmak, teşvik etmek, sertleştirmek, keskinleşmek, inceltmek KeskinleşŸTirilmişŸ, sivriltilmişŸ, ince bir kenar verilmişŸ Devamını Oku

 • evrimci etik: Organik değişimleri açıklamak amacıyla geliştirilmiş olan biyolojik evrim kuramını temel alan, insanı da içine alan canlı doğanın olduğu kadar, sosyal alanın da evrimle oluştuğunu, bu evrimin itici gücünün ise yaşama kavgası ve bunun sonucu ortaya çıkan doğal ayıklanma olduğunu ileri süren görüş. Devamını Oku

 • increasing efficiency: EtkinliğŸI arttırma, etkililiğŸi arttırma, daha etkili olmasını sağŸlama, daha etkin kılma Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar