yüzgeçayaklılar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte yüzgeçayaklılar kelimesinin manası:

 1. Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfına giren, morslar ve foklar gibi denizde yaşayan, karada yüzgeçlerini ayak gibi kullanan alttakım.

yüzgeçayaklılar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yüzgeç ayaklılar: Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfına giren, morslar ve foklar gibi denizde yaşayan, karada yüzgeçlerini ayak gibi kullanan alt takım. Memeliler (Mammalia) sınıfının, etçiller (Carnivora) takımından, suda yaşayan, vücut yapıları bir mekiğe Devamını Oku

 • eş ayaklılar: (Yun. isos: eş; pous: ayak) Eklem bacaklılardan (Arthropoda), gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, kabuklular (Crustacea) sınıfından, küçük boylu, denizde, karada ve tatlı sularda yaşayan türleri olan bir takım. Tespih böceği (Armadillidium) ve Acellus cinsleri iyi bilinir. Devamını Oku

 • böcekçiller: Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfına giren, böcek yiyen, karada yaşayan hayvanlar takımı. Memeliler (Mammalia) sınıfının, etenliler (Placentalia) alt sınıfından, küçük boylu, böcek yiyen, karada yaşayan ve gece faal olan, kemirici hayvanlara Devamını Oku

 • böcekçiller: Omurgalı hayvanlardan memeliler sınıfına giren, böcek yiyen, karada yaşayan hayvanlar takımı. Memeliler (Mammalia) sınıfının, etenliler (Placentalia) alt sınıfından, küçük boylu, böcek yiyen, karada yaşayan ve gece faal olan, kemirici hayvanlara Devamını Oku

 • on ayaklılar: Çeşitli ıstakoz, yengeç ve karides türlerini içine alan eklem bacaklı kabuklular takımı. (Yun. deka: on; pous: ayak) Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, kabuklular (Crustacea) sınıfından, yapıları Devamını Oku

 • küçük yüzgeçli yunusbalığıgiller: (Delphinapteridae), (Lat, delphinus = yunus balığı , Lat.a = sız, Yun. pteron = kanat), Omurgalı hayyanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının balinalar (Cetacea) takımının dişli-balinalar (Odon-toceti) alt-takımına (bk.) giren bir familyası. Küçük boyludurlar. Başları yuvarlaktır. Sırt yüzgeçleri yoktur. Kuzey yarım küresinin soğuk sularında yaşarlar. Ak balina (Delp-hinapterus leucas) türü iyi bilinir (bk.). Devamını Oku

 • kolsu ayaklılar: Erginken genellikle bir yere tutunarak yaşayan ve gövdeleri iki çenetli kabuk içinde olan deniz hayvanları. (Yun. pous: ayak) Çok hücrelilerden (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, yumuşakçamsılar (Molluscoidae) dalından, vücutları iki Devamını Oku

 • kök ayaklılar: (Yun. rhiza: kök; pous: ayak) Bir hücreliler (Protozoa) alt âleminden, kök biçiminde yalancı ayak denen ve harekete yarayan protoplâzma çıkıntılarıyla tanınan, tatlı su ve denizlerde yaşayan, bazısı asalak bir sınıf. Amipler (Amoebozoa), foraminiferler (Foraminifera), güneş hayvancıkları (Heliozoa) ve ışınlılar (Radiolaria) olmak üzere 4 takımı vardır. Devamını Oku

 • kırsıçanımsılar: (Hyracacoidea), (Lât.hyrax=kırsıçanımsı):Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının etenliler (Placentalia) alt-sınıfına toynaklılar (Ungulata) üst-takımına giren (bk)bir takımı. Ön ayakları 4, arka ayakları 3 parmaklıdır.Parmakları geniş tırnaklarla örtülüdür.Tabanlariyle yürürler.Kesici dişleri kemirici hayvanlarınki gibidir.Kuyrukları körelmiştir.Kırsıçanımsıgiller (Procaviidae) olmak üzere bir familyası vardır. (bk) Devamını Oku

 • topuktabanlılar: (Tylopoda), (Yun. tylos = topuz, Yun.pous = ayak) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının toynaklılardan (Ungulata) üst-takımının çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının gevişgetirenler (Ruminantia) alt-takımının (bk.) bir üst-familyası. Boynuzları yoktur. Parmak uçlarının gerilerinde topuk biçiminde birer taban taşırlar. Devegiller (Camelidae) olmak üzere tek familyası vardır (bk.). Devamını Oku

 • dikenliyüzgeçligiller: (Acanthopsidae), (Yun. akantha=diken) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının kemikdestekli-keseliler (Ostariophysi) alt-takımına giren (bk.) bir familyası. Taş-ısıran (Cobitis taenia), balık-yiyen (Misgurnus fossilis) türleri iyi bilinir (bk.). Devamını Oku

 • sürüngenler: Omurgalıların, suda ve karada yaşayabilen yılan, kertenkele, kaplumbağa, timsah gibi yerde sürünerek veya yürüyerek ilerleyen sınıfı. Omurgalı hayvanlardan, kaplumbağalar, kertenkeleler, timsahlar ve yılanların dahil olduğu, vücutları pullarla ya da kemik Devamını Oku

 • kafadan ayaklılar: (Yun. kephale: baş; pous: ayak) Çok hücrelilerden (Metazoa), yumuşakçalar (Mollusca) dalından, başlarının ön bölgesinde kaslı, çekmenli ya da çengelli uzun kolları bulunan, gözleri iyi gelişmiş, başlarının altındaki bir huniden fırlatılan suyun basıncı ile hareket eden, vücudun iç bölgesine yerleşmiş iç iskelet hâlinde küçük bir kabuğu bulunan, hepsi ayrı eşeyli, denizlerde yaşayan, tehlike karşısında mürekkep bezinden Devamını Oku

 • yarım kanatlılar: Böcekler sınıfından, ön kanatları dipten başlayarak yarıdan çoğu sertleşmiş, son bölümleri ve art kanatları zar durumda olan tahtakurusu, bit, su biti, su akrebi, fidan biti, cırcır böceği, kırmız böceği gibi böcekleri içine alan bir alt takım. Devamını Oku

 • ard ayaklı kertenkeleğiller: (Pygopodidae),(Yun. pygo=sağrı,Yun. podos = ayak), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Rep-tilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kertenkeleler (Lacertilia) alt-takımının (bk.) bir familyası. Yılanlara benzerler. Ön bacakları yoktur. Ard bacakları körelmiştir. Avustralya,ve Tasmanyada yaşarlar. Ard-ayaklı kertenkele (Pygopus lepidopodus) iyi bilinen türüdür (bk.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar