zaman belirteci sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte zaman belirteci kelimesinin manası:

 1. Zaman zarfı.
 2. (Derleme.. zaman zarfı) Bir eylemin anlamını, zaman kavramı ile sınırlandıran belirteç: Sabahleyin gelmiş; Şimdi gidecek; Yarın gelsin; Geceleyin rastlayınca şaşırmış vb.

zaman belirteci ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yer belirteci: Yer zarfı. (Derleme.. yer zarfı, mekân katmaçları) Bir eylemin anlamını, sınırlı olmayan ve her yere uygulanabilen bir yer kavramıyle gösteren belirteç: İçeri giriniz; Orada duran elbise; Yukarıya çıkınız vb. Devamını Oku

 • ölçü belirteci: (Derleme., ölçü zarfı, nicelik zarfı, derece ve nicelik zarfı, azlık çokluk zarfı) Bir eylemin veya eylemsinin, bir sıfatın ya da başka bir belirtecin anlamını azlık çokluk bakımlarından etkileyen belirteç: Çok çalıştı; Az verdi; Çok söyleyeceğim var; Pek çok uğraştı; Biraz daha versen örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • niteleme belirteci: (Derleme.. niteleme zarfı, nitelik zarfı) Bir eylemin, bir sıfatın ya da bir başka belirtecin anlamını nitelik bakımından etkileyen belirteç: Böyle konuşmayınız; Gülerek gitti; Güzel anlatıyor; Rakibini ezercesine döğüştü; Pek iyi etmiş; Hayatta en hakikî mürşit ilimdir örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • soru belirteci: (Derleme.. soru zarfı) Bir eylemin anlamını soru yoluyle açıklayan belirteç: Nasıl yaptınız?; Nereden geçerek?, nereye gideceksiniz?; Niçin gittiniz?, vb. Devamını Oku

 • zaman zarfı: Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf, zaman belirteci. Bk. zaman belirteci Devamını Oku

 • zaman zarfı: Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf, zaman belirteci. Bk. zaman belirteci Devamını Oku

 • hikaye birleşik zamanı: Yalın zamanlı bir eylemin geçmişte yapıldığını anlatan kip. türkçede bu birleşik zaman (idi >) -di ekiyle kurulur. (Derleme.. hikâye tarzı, hikâye kipleri, hikâye şekli) Yalın zamanlı bir kiple, ekeylemin belirli Devamını Oku

 • gelecek zaman: Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi. Eylemin belirttiği zaman Devamını Oku

 • gösterme belirteci: Bir eylemin, bir adın veya başka bir belirtecin anlamını, gösterme yoluyle sınırlayan belirteç: İşte geldik; İşte burada oturuyoruz; Ta uzaklara gitti; İşte kalem, işte defter vb. Devamını Oku

 • koşul birleşik zamanı: (Derleme.. şart tarzı, şart kipleri) Koşul kavramı veren birleşik zaman. Türkçede bu kavram, yalın zamanlı bir eyleme ekeylemin -se(ise) ekinin getirilmesiyle sağlanır: Geldiyse (gel-di+ise) , gelmişse (gel-miş+ise) , gelirse (gel-ir+ise) , geliyorsa (gel-iyor+ise) , gelmeliyse (gel-meli+ise) vb. Devamını Oku

 • geçmiş zaman: Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması, mazi. Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul ‘a gidip gelmiş gibi. Eylemin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan önceye ait Devamını Oku

 • geçmiş zaman görünümü: -mış geçmiş zaman eki almış fiille yardımcı fiilin veya başka bir fiilin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan ve olayın tamamlanmış olduğu kavramını veren görünüm: Gelmiş olmak, gitmiş olmak, vermiş bulunmak gibi. Devamını Oku

 • gelecek zaman görünümü: Gelecek zaman sıfat-fiiliyle yardımcı fiilin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan ve niyet kavramı veren görünüm. Gelecek zaman ortacıyle, yardımcı eylemin birlikte kullanılmasından meydana gelen ve niyet kavramı veren görünüm : Gidecek Devamını Oku

 • rivayet birleşik zamanı: Yalın zamanlı bir kiple -miş ekinin birlikte kullanılmasından oluşan birleşik zaman: Gelmişmiş, gelecekmiş gibi. (Derleme.. rivayet tarzı, şüphelik sıygası, rivayet kipleri) Yalın zamanlı bir kiple, ekeylemin belirsiz geçmiş zaman kavramı Devamını Oku

 • zaman: Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit Örnek: Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım. Ö. Seyfettin Bu sürenin belirli bir parçası, vakit Örnek: Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir. A. İlhan Belirlenmiş olan an. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar