zincirleme tasım sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte zincirleme tasım kelimesinin manası:

 1. Her birinin sonucu sonrakinin öncülü olan tasımlar zinciri. Birinci önermenin yüklemi sonra gelenin öznesi olan ve böylece, birincinin öznesi ile sonuncunun yükleminin birleştiği sonuca değin sürüp giden çıkarımlar (tasımlar) zinciri. Ör. "Her A,B dir; Her B,C dir; Her C,D dir; Her D,E dir. Öyleyse Her A,E dir."

zincirleme tasım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • örtük tasım: (Yun. enthymema = Düşüncede (en thymo) tutulan) : Öncüllerden birinin açık olarak dile getirilmeyip düşüncede tamamlandığı tasıma verilen ad. // Burada ya büyük önerme eksiktir: ” Yalan söylüyorsunuz, öyleyse size güvenilemez.”; ya küçük önerme eksiktir: “Yalan söyleyenlere güvenilemez; öyleyse size güvenilemez.”; ya da sonuç eksik olabilir: “Yalan söyleyenlere güvenilmez; oysa yalan söylediniz”. Devamını Oku

 • tasım biçimi: Orta terimi ayrı yerlerde olan tasımların ortak genel kalıbı. || Krş.. yalın tasım biçimleri. Devamını Oku

 • çok tasım: Birinin vargısı ötekine öncül olmaya yaramak yoluyla birbirine bağlı bulunmayan birçok tasımdan oluşmuş kanıt. Devamını Oku

 • zincirleme borçlanım: Borçlusundan farksız olarak borcu borçlusu adına alacaklısına ödemeyi yüklenme. Devamını Oku

 • ön tasım: Vargısı başka bir tasımda küçük veya büyük önerme durumunda olan tasım. Devamını Oku

 • tasım kalıbı: Örnekleri tasım olan kalıp. Devamını Oku

 • yalın tasım kalıbı: Örnekleri yalın tasım olan kalıp. || Bütün yalın tasım kalıplarının sayısı 256 ya eşittir. Bunlardan 15 i sıkı 9 u ise gevşek geçerlidir. Devamını Oku

 • tasımsal çıkarım: (…) || Krş.. tasım, çoklu tasım, dolaysız tasım, sıfırlıtasımsal çıkarım, yalın tasım, eksiltilitasımsal çıkarım, terstasım. Devamını Oku

 • vasıtasız müşahede: Bk. dolaysız gözlem Devamını Oku

 • zincirleme tepkime: Birden fazla tepkimenin yarattığı durum. Bir adımında çıkan ürünü, sonraki adımlarında gittikçe artıran tepkime türü. Devamını Oku

 • tasımsal çıkarım genel kalıbı: Örnekleri tasımsal çıkarım olup özne-yüklem önermesi genel kalıplarından oluşan çıkarım kalıbı. || (…) Devamını Oku

 • sıfırlı tasımsal çıkarım: Öncülsüz tasımsal çıkarım. || Örn. .’. SaS ile .’. SeSsıfırlı tasımsal çıkarımlardır. Devamını Oku

 • zincirleme borçlular: Alacaklısına karşı borcun tamamından sorumlu olan kişiler. Devamını Oku

 • cezalarda süre aşımı: Vergi suçlarına ilişkin cezaların; doğduğu takvim yılından sonra gelen yılın birinci gününden başlamak üzere kaçakçılıkta beş yıl, kusurda üç yıl, usulsüzlükte olaydan sonra gelen yılın birinci gününden başlayarak iki yıl; kaçakçılık ile usulsüzlüğün birleşiminde beş yıl, kusur ile usulsüzlüğün birleşiminde üç yıl içinde kesilebileceğini yargıya bağlayan süre aşımı sınırı. Devamını Oku

 • figür: Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi. Bir dansı veya oyunu oluşturan ölçülü adımlarla beliren zincirleme hareketlerden her biri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar