zooloji sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte zooloji kelimesinin manası:

 1. Hayvan bilimi.
 2. (Yun. zoon: hayvan; logos: bilim) Hayvanların sınıflandırılması, dağılımı, davranışı, yapıları ve görevleri ile ilgili bilim dalı.
 3. Hayvanları inceyen bilim dalı.

zooloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • biyoloji: Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme vb. yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi. (Yun. bios: hayat; logos: ilim) Hayat ilmi; genel anlamda bitki ve hayvanların köken, yapı, gelişme, çalışma, dağılış, Devamını Oku

 • etoloji: Hayvanların davranışlarını kendi doğal çevrelerinde ve deney düzeneğine sokmadan karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı. Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • paleozooloji: (Yun. palaios: eski; zoon: hayvan; logos: bilim) Fosillerle, nesli tükenmiş hayvanların biyolojilerinin incelenmesi. Fosillerle, nesli tükenmiş hayvanların biyolojisini inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • hayvan bilimi: Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji. Devamını Oku

 • hayvanbilim: Dirimbilimin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırılmalarını, yeryüzündeki dağılışlarını konu alan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji. Devamını Oku

 • onkoloji: Urları inceleyen tıp dalı. Tümöral oluşumlarla ilgili bilim dalı. Devamını Oku

 • bir hücreliler bilimi: (Yun. protos: birinci; zoon: hayvan; logos: bilim) Zoolojinin bir hücreli hayvanlarla uğraşan dalı. Protozooloji. Devamını Oku

 • birgözeliler bilimi: (karşılık: Protozooloji), (Yun. Protos = ilk, Yun.zoon = hayvan, Yun.Logos = bilim): Zoolojinin birgözeli hayvanlarla (Protozoa) uğraşan bir dalı. Devamını Oku

 • ethological: Etoloji (hayvan davranışŸları bilimi) ile alakalı veya ona ait, doğŸal yaşŸam ortamlarında hayvanların davranışŸ şŸekillerini inceleyen bilim dalı ile alakalı Devamını Oku

 • hayvan çevre bilimi: (Yun. oikos: ev; logos: bilim) Hayvanların kendi aralarındaki ve çevreleri ile karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Hayvan ekolojisi. Devamını Oku

 • davranış bilimi: (Yun. ethos: âdet; logos: bilim) Biyolojinin hayvanların davranışlarını ve davranışın fizyolojik temellerini inceleyen alt dalı. Etoloji. Devamını Oku

 • omurgasızlar: Omurgasız, çok hücreli hayvanları içine alan hayvan bölümü (Protostomia). (Lat. Invertebrata, in: sız; vertebra: omur) Bugün artık hayvanların sınıflandırılmasında kullanılmayan omurgalı hayvanlar dışta kalmak üzere öteki bütün hayvanları içine alan Devamını Oku

 • etnoloji: İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat, ırk bilimi. (Yun. ethnos: millet; logos: bilim) Farklı insan ırkları, dağılımı, Devamını Oku

 • epidemiyoloji: Sağlık araştırma bilimi (Yun. epi: üzerinde; demos: vücut; logos: bilim) Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışının incelenmesi. Devamını Oku

 • patoloji: Hastalıklar bilimi. Sayrı bilimi (Yun. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar