züht sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte züht kelimesinin manası:

 1. Takva.

züht ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • libası takva: Takva elbisesi. Salih ameller. (Osmanlıca’da yazılışı: libas-ı takva) Devamını Oku

 • defi şer: Kötülüğü ve şerri def’etmek.(Bu günlerde, Kur’an-ı Hakim’in nazarında, imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def’-i şer, celb-i nef’a racih olmakla beraber; bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan, Devamını Oku

 • takva: Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getirme, züht. Allah’tan korkma. Devamını Oku

 • tuka: Takva. Allah’tan korkmak. Havfullah. Devamını Oku

 • ittika: Sakınmak. Çekinmek. Günahlardan ve bütün kötülüklerden kendini çekmek. Takva ile amel etmek. (Bak: Amel-i salih) Dayanmak. Yaslanmak. (Osmanlıca’da yazılışı: ittikâ’) Devamını Oku

 • piety: Dindarlık, saygı, sevgi Allaha karşı hürmet Devamını Oku

 • azimet: Gidiş. 1. kuvvetli bir iradeye dayanan karar, yemin anlamına gelmektedir. 2. herhangi bir kolaylığa başvurmaksızın bütün güçlüklerin irade gücüyle yenilerek yapılması gerekli olan dini vecibeler. Devamını Oku

 • pious: Allaha saygı gösteren Dindar, takva ehli Devamını Oku

 • kıyası fukaha: Hakkında açıkça ayet ve hadis bulunmayan mes’elelere dair; ilim ve irfanda allame ve mütebahhir, ilmi ile amelde ve Sünnet-i Seniyyeye ittiba ve imtisalde, ibadet ve taatta, takva ve verada, züht, azimet ve riyazetle, terakki ve taali eden müctehid fukaha tarafından kıyas ile verilen hüküm. (Osmanlıca’da yazılışı: kıyas-ı fukaha) Devamını Oku

 • evliya: Eren, ermiş, veli. Yatır Örnek: Yeşil sarıklı evliya yataklarının huzurunda gibiyim. R. H. Karay Erenler, ermişler. Devamını Oku

 • asfiya: Safiyet, takva ve kemalat sahibi ve Peygambere (A.S.M.) varis olup, onun meslek ve gayelerini ihyaya ve tatbike çalışan muhakkik zatlar. (Derece-i şuhud derece-i iman-ı bilgaybdan çok aşağıdır. Yani : Yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehl-i velayetin ihatasız keşfiyatı, Veraset-i Nübüvvet ehli olan Asfiya ve Muhakkikinin şuhuda değil, Kur’ana ve vahye, gaybi; fakat safi, ihatalı, Devamını Oku

 • asfiya: Safiyet, takva ve kemalat sahibi ve Peygambere (A.S.M.) varis olup, onun meslek ve gayelerini ihyaya ve tatbike çalışan muhakkik zatlar. (Derece-i şuhud derece-i iman-ı bilgaybdan çok aşağıdır. Yani : Yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehl-i velayetin ihatasız keşfiyatı, Veraset-i Nübüvvet ehli olan Asfiya ve Muhakkikinin şuhuda değil, Kur’ana ve vahye, gaybi; fakat safi, ihatalı, Devamını Oku

 • zühtü: Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren. Devamını Oku

 • ht: Heat, height. Devamını Oku

 • pıhtı: Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı Örnek: Topla parçalanmış, taşlarında kan pıhtıları duran bir siper önünde sırayla şehit mezarlarına kadar gelmişim. H. E. Adıvar Pıhtılaşmış kitle veya madde. Kan veya lenf gibi sıvıların Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar