zygotic sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte zygotic kelimesinin manası:

 1. Zigot hücreli
 2. Zigotik, döllenmişŸ yumurta ile ilgili, zigota özgü, erkek ve dişŸi gametlerle biçimlenmişŸ herhangi bir hücreyle ilgili; hücre aşŸamasının başŸlangıcında olan embriyo ile ilgili (Biyoloji)

zygotic ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • morula: Yumurta hücresinin embriyo oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blastula. Üç günlük öndölüt Devamını Oku

 • morula: Yumurta hücresinin embriyo oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blastula. Üç günlük öndölüt Devamını Oku

 • zigot: Erkek ve dişi gametin birleşmesiyle oluşan döllenmiş hücre. Döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesi sonucu oluşan hücre. Devamını Oku

 • blastula: Yumurta hücresi embriyo olurken morulanın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morula. Döllenmiş yumurtanın bölünmeler sonucu, ortası sıvıyla dolu olan bir hücre tabakasından oluşan yapı. Devamını Oku

 • eşey hücresi: Dişi ya da erkek eşey organlarında meydana gelen ve birleşerek döllenmiş yumurtayı (zigot) oluşturacak dişi hücre (yumurta) ya da erkek hücre (sperm). Gamet. Dişilerde yumurtalık, erkeklerde ise testisin geliştiği köken Devamını Oku

 • zygogenesis: (Biyoloji) gametlerin yeniden üretimi; zigot yaratılması, döllenmişŸ yumurta yaratılması Devamını Oku

 • döllenmiş yumurta: Sperm tarafından döllenmiş yumurta, fertilize olmuş yumurta, oosperm, spermoviyum. Zigot. Devamını Oku

 • ookist: (Yun. oon: yumurta; kystis: kese) Bir hücreli sporozoonlarda konjugasyon yapan iki gametin çevresinde oluşan kist. Sporozoan protozoonların yaşam sikluslarında görülen içerisinde sporogoni sonucunda oluşan sporokistlerin ve sporozoitlerin bulunduğu kapsüllenmiş veya Devamını Oku

 • oospor: (Yun. oon: yumurta; sporos: tohum) Oomiset mantarlarda, alglerde ve protozoonlarda döllenmiş oosferde gelişen kaim duvarlı zigot. Oomiset mantarlarda, alglerde ve protozoonlarda döllenmiş oosferde gelişen kalın duvarlı zigot. Devamını Oku

 • embryo: Embriyo, cenin, başlangıç aşaması, tasarı aşaması Embriyo, cenin; başŸlangıç aşŸaması, tasarı aşŸaması Devamını Oku

 • kokon: Düz kanatlılarda (Orthoptera) içine yumurtaların bırakıldığı süngerimsi yapı. Baklagillerde (Leguminosae) içinde tohumların bulunduğu zarf. Devamını Oku

 • embriyoloji: Dölüt durumuna gelinceye kadar oğulcuğun geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen biyoloji kolu. Döl bilimi Devamını Oku

 • blastocoelic: Balstosöl ile ilgili, blastula (gelişŸmemişŸ embriyo aşŸaması) ile çevrelenmişŸ sıvı dolu boşŸlukla ilgili (Embriyoloji) Devamını Oku

 • isogametic: İzogamete özgü, izogametlerle ilgili, eşŸit ve benzer olan birleşŸen gametler çiftinden herhangi biriyle ilgili (Biyoloji) Devamını Oku

 • holoblastic: Holoblastik, döllenmişŸ bir yumurta ile ilgili (Embriyoloji) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar