Büyük Türkçe Sözlük (2024 Güncel)

 • tuğba isminin anlamı ve özellikleri

  Tuğba İsminin Anlamı ve Özellikleri İngilizce Anlamı: Tuğba, Arapça kökenli bir isimdir ve “kutsal ağaç” veya “cennet ağacı” anlamına gelir. İslam inancında, Tuğba ağacının cennette bulunan ve meyveleri incilere benzeyen kutsal bir ağaç olduğuna inanılır. Türkçe Anlamı: Tuğba ismi Türkçe’de de aynı anlamı taşır ve “kutsal ağaç” veya “cennet ağacı” olarak bilinir. İslam kültüründe önemli…

 • tuğba isminin anlamı ve kökeni

  Tuğba İsminin Anlamı ve Kökeni İngilizce: Tuğba, Arabic origin name meaning “Blessed Tree” or “Tree of Happiness”. It is a popular name for girls in Muslim countries. Türkçe: Tuğba, Arapça kökenli bir isim olup “Mübarek Ağaç” veya “Mutluluk Ağacı” anlamına gelir. Müslüman ülkelerde kız çocuklarına verilen yaygın bir isimdir. Kökeni ve Etimolojisi: Tuğba ismi, Kur’an-ı…

 • tuse isminin anlamı

  Tuse İsminin Anlamı: Kapsamlı Bir İnceleme Giriş İsimler, kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve genellikle anlamları ve kökenleri hakkında merak uyandırır. “Tuse” ismi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan ve ilginç bir geçmişe sahip bir isimdir. Bu makale, “Tuse” isminin anlamını, kökenini, tarihsel önemini ve kültürel çağrışımlarını kapsamlı bir şekilde inceleyecektir. İngilizce Anlamı İngilizce’de…

 • turgay isminin ebced değeri

  Turgay İsminin Ebced Değeri: Anlamı ve Hesaplaması Giriş Ebced, Arap alfabesindeki harflerin sayısal değerlere karşılık geldiği bir sistemdir. Bu sistem, isimlerin, kelimelerin ve cümlelerin numerolojik yorumlanmasında kullanılır. Turgay ismi de ebced değeriyle ilişkilendirilmiş ve bu değer, ismin anlamı ve taşıdığı özellikler hakkında ipuçları sunar. Turgay İsminin Ebced Değeri Turgay isminin ebced değeri, ismi oluşturan harflerin…

 • turan isminin analizi

  Turan İsminin Analizi: Anlamı ve Kökeni Giriş Turan, Türk ve Altay dillerinde yaygın olarak kullanılan bir isimdir. Yüzyıllar boyunca Türk halkları arasında popülerliğini korumuştur ve bugün de hem erkek hem de kadınlar için popüler bir isim olmaya devam etmektedir. Turan isminin kökeni ve anlamı, Türk tarihi ve kültürü hakkında değerli bilgiler sağlamaktadır. Kökeni Turan ismi,…

 • turabi isminin anlamı

  Turabi İsminin Anlamı: Topraktan Gelen ve Toprağa Dönen İngilizce Anlamı: Of or relating to the earth Made of earth Earthly Türkçe Anlamı: Toprakla ilgili Topraktan yapılmış Dünyevi Etimoloji ve Kökeni: “Turabi” ismi, Arapça “turab” kelimesinden türemiştir ve “toprak” anlamına gelir. İslam inancında, insanın topraktan yaratıldığına ve sonunda toprağa döneceğine inanılır. Bu nedenle “Turabi” ismi, insanın…

 • tuncay isminin kurandaki anlamı

  Tuncay İsminin Kur’an’daki Anlamı Giriş Tuncay, Türkçe kökenli bir erkek ismidir ve “bakır” anlamına gelir. İslam dünyasında yaygın olarak kullanılan bir isimdir ve Kur’an’da da geçmektedir. Bu makale, Tuncay isminin Kur’an’daki anlamını, kökenini ve İslam kültüründeki önemini inceleyecektir. Kur’an’daki Anlamı Tuncay ismi Kur’an’da doğrudan geçmemektedir. Ancak “tunç” kelimesi, Kur’an’ın çeşitli ayetlerinde geçmektedir. Tunç, bakır ve…

 • tudem isminin anlamı

  Tudem İsminin Anlamı: Etimolojik Bir Yolculuk Giriş İsimler, kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve genellikle kökenleri ve anlamları hakkında merak uyandırır. “Tudem” ismi de bu merak uyandıran isimlerden biridir. Bu makale, “Tudem” isminin etimolojik kökenlerini, tarihsel gelişimini ve kültürel çağrışımlarını kapsamlı bir şekilde inceleyecektir. Etimoloji “Tudem” ismi, Türkçede “tuğ” ve “dem” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. “Tuğ”, eski…

 • tuba isminin esması

  Tuba İsminin Esması: Anlamı ve Kökeni İngilizce: The name Tuba is a feminine name of Arabic origin, meaning “blessed” or “happy.” It is derived from the Arabic word “tūbā,” which refers to a mythical tree in Paradise. In Islamic tradition, the Tuba tree is said to be a large, beautiful tree with leaves of gold…

 • trivago isminin anlamı

  trivago İsminin Anlamı: Bir Seyahat Teriminin Kökeni ve Evrimi Giriş trivago, dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan önde gelen bir çevrimiçi seyahat arama motorudur. Ancak, bu tanıdık ismin arkasındaki anlam nedir? Bu makale, trivago isminin kökenini, evrimini ve dilbilimsel önemini inceleyecektir. Etimoloji: Latince Kökleri trivago ismi, Latince “tri” (üç) ve “vagus” (gezgin) kelimelerinden türemiştir. Bu nedenle,…

Kitap tavsiyeleriniz var mı?