Büyük Türkçe Sözlük (2024 Güncel)

 • bilim insanları fotoğrafları

  Bilim İnsanlarının Fotoğrafları: İngilizce ve Türkçe Anlamı Giriş Fotoğraflar, dünyayı görselleştirmenin ve anların zaman içinde korunmasının güçlü bir yoludur. Bilim insanlarının fotoğrafları özellikle ilgi çekicidir çünkü bize bu olağanüstü bireylerin yüzlerini ve çalışmalarını görme fırsatı verir. Bu makale, bilim insanlarının fotoğraflarının İngilizce ve Türkçe anlamlarını inceleyecek ve bu fotoğrafların tarihsel ve kültürel önemini tartışacaktır. İngilizce…

 • bilim insanları açıklama

  Bilim İnsanları Açıklama: İngilizce ve Türkçe Anlamı Giriş “Bilim insanları açıklama” ifadesi, bilim insanlarının bilimsel araştırmalarının sonuçlarını ve bulgularını açıkladıkları bir ifadedir. Bu açıklama, bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler, konferanslarda sunulan bildiriler veya halka açık yapılan açıklamalar şeklinde olabilir. Bilim insanları açıklamaları, bilimsel bilginin yayılmasına, bilimsel ilerlemenin sağlanmasına ve toplumun bilimsel konularda bilinçlenmesine yardımcı olur. İngilizce…

 • bilim insanları 5 sınıf

  Bilim İnsanları 5 Sınıf: İngilizce ve Türkçe Anlamı Giriş “Bilim insanları 5 sınıf” ifadesi, bilim insanlarını sınıflandıran bir sistemdir. Bu sistem, bilim insanlarının uzmanlık alanlarına göre beş kategoriye ayrılmasını içerir. Bu sınıflandırma, bilim insanlarının çalışmalarını daha iyi anlamalarına ve işbirliği yapmalarına yardımcı olur. İngilizce Anlamı İngilizce’de “bilim insanları 5 sınıf” ifadesi “five classes of scientists”…

 • bilim ile sanat arasındaki farklar

  Bilim ve Sanat Arasındaki Farklar Giriş Bilim ve sanat, insanlığın en temel iki uğraşıdır. Her ikisi de insan deneyiminin temel yönlerini araştırır ve ifade eder, ancak bunu çok farklı şekillerde yaparlar. Bu makale, bilim ve sanat arasındaki temel farkları inceleyecek ve her birinin insan anlayışına ve deneyimine nasıl katkıda bulunduğunu araştıracaktır. Tanımlar Bilim: Doğa dünyasını…

 • bilim ile ilgili özlü sözler

  Bilimle İlgili Özlü Sözler: İngilizce ve Türkçe Anlamları Bilim, insanlığın evreni anlama ve onunla etkileşim kurma arayışının temel taşıdır. Yüzyıllar boyunca, bilim insanları ve düşünürler, bilimin doğası ve önemi hakkında derinlemesine düşünmüşlerdir. Bu düşünceler, bilimin gücünü ve sınırlamalarını, insanlık üzerindeki etkisini ve evrendeki yerimizi aydınlatan özlü sözler şeklinde ifade edilmiştir. Bu makalede, bilim hakkında en…

 • bilim ile ilgili sorular

  Bilim ile İlgili İfadelerin İngilizce-Türkçe Çevirisi Giriş Bilim, evreni anlamamıza ve onunla etkileşime geçmemize yardımcı olan sistematik bir bilgi edinme sürecidir. Bilimsel araştırmalar, gözlem, deney ve teorik modelleme yoluyla yürütülür. Bilimsel ifadeler, bilimsel kavramları ve bulguları iletmek için kullanılan özel bir dildir. Bu makale, bilim ile ilgili ifadelerin İngilizce-Türkçe çevirisi konusunda kapsamlı bir rehber sağlayacaktır.…

 • bilim ile felsefe arasındaki fark

  Bilim ve Felsefe Arasındaki Fark Giriş Bilim ve felsefe, insan düşüncesinin iki temel direğidir. Her ikisi de bilgiyi araştırır ve anlar, ancak bunu farklı yollarla yaparlar. Bu makale, bilim ve felsefe arasındaki temel farkları inceleyecek ve her birinin insan anlayışına nasıl katkıda bulunduğunu tartışacaktır. Bilim Bilim, gözlem, deney ve hipotez testi yoluyla doğal dünyayı inceleyen…

 • bilim ilaçlama

  Bilim İlaçlama: Kapsamlı Bir İngilizce-Türkçe Rehber Giriş Bilim ilaçlama, zararlıları kontrol etmek ve bitkileri hastalıklardan korumak için bilimsel yöntemleri kullanan bir uygulamadır. İlaçlama, tarım, ormancılık ve halk sağlığı gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu makale, bilim ilaçlamanın İngilizce ve Türkçe anlamlarını kapsamlı bir şekilde inceleyecek ve bu terimle ilgili önemli kavramları açıklayacaktır. İngilizce Anlamı…

 • bilim ilaç listesi

  Bilim İlaç Listesi: İngilizce ve Türkçe Anlamları Giriş İlaçlar, hastalıkları tedavi etmek, semptomları hafifletmek veya hastalıkların ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılan maddelerdir. Bilimsel ilaç listesi, ilaçların bilimsel adlarını, jenerik adlarını ve ticari markalarını içerir. Bu liste, sağlık uzmanlarının doğru ilaçları reçete etmelerine ve hastaların ilaçları hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için kullanılır. İngilizce ve Türkçe…

 • bilim ilaç kampüs

  Bilim İlaç Kampüsü: İngilizce ve Türkçe Anlamı Giriş “Bilim İlaç Kampüsü” terimi, bilimsel araştırma, ilaç geliştirme ve tıbbi bakımın bir araya getirildiği entegre bir tesisi ifade eder. Bu kampüsler, yenilikçi ilaçların ve tedavilerin geliştirilmesini hızlandırmak ve hastaların sağlığını iyileştirmek için tasarlanmıştır. İngilizce Anlamı İngilizce’de “Bilim İlaç Kampüsü” terimi “Science and Medicine Campus” olarak çevrilir. Bu…

Kitap tavsiyeleriniz var mı?