Sponsorlu Bağlantılar

Başkaları Şu An Ne Arıyor?

chummery

Birileri ile bir odayı paylaşŸma; birileri ile bir odayı paylaşŸma şŸartları içerisinde yaşŸama

cymry

Gallerliler, Galler halkı; Galler ve KornişŸ ile Breton halklarından oluşŸan bir Kelt kolu

eski harfler

Kökeni Arap alfabesine dayanan, 1928 yılına kadar kullanılmış işaretler bütünü.

particular

Ayrıntı, husus, nokta, özellik, kişisel bilgiler Belirli, muayyen, özel, hususi, has, mahsus Her bir Zata mahsus, şahsi Dikkate lâyık Titiz, meraklı, dikkatli Ayrıntılı, teferruatlı, etraflı Huk