Sponsorlu Bağlantılar

Başkaları Şu An Ne Arıyor?

ilcaatı zaman

Zamanın zorlamaları ve mecburiyetleri. Yaşanılan zaman içinde meydana gelmiş bazı sebeplerin neticesi olarak karşılanan mecburiyetler. (Osmanlıca’da yazılışı: ilcaat-ı zaman)

playboy

Ciddi bir işi olmayan ve zevk peşinde koşan erkek Mirasyedi erkek. Eğlence düşkünü erkek, eğlence hayatına düşkün zengin erkek

cryptorchis

Cryptorchis, kriptorşŸidizm hastalığŸı olan kimse (testislerin gelişŸim sırasında testis torbasına inmemişŸ olmaları)

laktat dehidrogenaz

Hayvan dokularında ve bazı bakterilerde NADH ile piruvatın, lâktata indirgenmesini katalizleyen enzim. Hemen hemen tüm hücrelerin sitoplazmasında bulunan, elektron verici olarak NADH kullanan, laktat ve pirüvatın birbirlerine dönüşmelerini katalize eden ve doku nekrozunun eşlik ettiği tüm durumlarda, özellikle kalp (miyokard infarktüsü gibi), karaciğer, iskelet kası, alyuvar, böbreğin akut hasarıyla ilişkili […]

go all lengths

Sonuna kadar gitmek, her yola başvurmak, her şeyi denemek

rampancy

Şaha kalkma, şahlanma, kudurma, taşkınlık, aşırılık Şaha kalkma, şahlanma İfrat, haddi aşma.

bashfulness

Utangaçlık, çekingenlik, sıkılganlık