Sponsorlu Bağlantılar

Başkaları Şu An Ne Arıyor?

pornografi

Açık saçık yayın veya resim. Bk. kösnüyazı

manu

Manu, insan ırkının yaratıcısı (Hindu Mitolojisi)

ya huyundan ya suyundan

Kimi özellikleri olduğu gibi, bir yerden, bir kimseden almış kimseler için kullanılır.

gayri makul

Akla aykırı, saçma, usa aykırı, usdışı.

takoz etkisi

Göreli gelir önsavına göre gelir düşüşünün tüketimi azaltıcı etkisinin, gelir artışının tüketimi artırıcı etkisinden daha küçük olması.