Sponsorlu Bağlantılar

Başkaları Şu An Ne Arıyor?

süsen

Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Süsengiller (Iridaceae) familyasından, rizomlu ya da soğanlı, kılıçsı yapraklı, mavi, mor, beyaz, kahverengi gibi renklerde çiçekleri olan, mezarlıklarda, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilen, çok yıllık bitkiler. […]

pulcu

Pul satan kimse. Pul derleyen veya derleyenlere pul satan kimse, pul koleksiyoncusu.

acaibi sebai alem

Dünyanın yedi tane şaşılacak, acaib şeyi. (Çin seddi bunlardan biridir.) (Osmanlıca’da yazılışı: acâib-i seb’a-i âlem)

wasteful

Harap eden Müsrif, savurgan, boş yere ziyan eden Savurgan, müsrif, tutumsuz, zarar veren

esneklik yaklaşımı

Devalüasyonun dış ticaret açığını iyileştirici etkisini Marshall-Lerner-Robinson koşuluna bağlı olarak inceleyen dış denkleştirme yaklaşımı. krş. toplam harcama yaklaşımı

erdirmek

Ermesini sağlamak, ermesine yol açmak Örnek: Sen korkusuz, güçlü, hâkim oldukça ata / Atın seni erdirecek her saltanata. E. B. Koryürek

döşekli

Döşeği olan. Yalpası az olan yayvan gemi.