от

“İle” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

“İle” ifadesi, İngilizce’de “with” kelimesiyle karşılanır ve Türkçe’de çok yönlü bir kullanıma sahiptir. Hem İngilizce hem de Türkçe’de, “ile” ifadesi çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve farklı anlamlar ifade edebilir.

İngilizce’de “With” Kelimesinin Anlamı

İngilizce’de “with” kelimesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli anlamlara gelebilir:

 • Birliktelik: İki veya daha fazla kişi veya şeyin bir arada olmasını ifade eder. Örneğin: “I went to the store with my friend.” (Arkadaşımla mağazaya gittim.)
 • Araç veya Yöntem: Bir eylemin gerçekleştirilmesi için kullanılan bir araç veya yöntemi ifade eder. Örneğin: “I wrote the letter with a pen.” (Mektubu bir kalemle yazdım.)
 • Neden veya Amaç: Bir eylemin nedenini veya amacını ifade eder. Örneğin: “I went to the doctor with a headache.” (Baş ağrısıyla doktora gittim.)
 • Durum veya Şart: Bir eylemin gerçekleştiği durumu veya şartı ifade eder. Örneğin: “I’m happy with my new job.” (Yeni işimden memnunum.)
 • Karşılaştırma: İki veya daha fazla kişi veya şeyi karşılaştırır. Örneğin: “My car is faster than yours.” (Arabam seninkinden daha hızlı.)

Türkçe’de “İle” İfadesinin Anlamı

Türkçe’de “ile” ifadesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli anlamlara gelebilir:

 • Birliktelik: İki veya daha fazla kişi veya şeyin bir arada olmasını ifade eder. Örneğin: “Arkadaşımla mağazaya gittim.”
 • Araç veya Yöntem: Bir eylemin gerçekleştirilmesi için kullanılan bir araç veya yöntemi ifade eder. Örneğin: “Mektubu bir kalemle yazdım.”
 • Neden veya Amaç: Bir eylemin nedenini veya amacını ifade eder. Örneğin: “Baş ağrısıyla doktora gittim.”
 • Durum veya Şart: Bir eylemin gerçekleştiği durumu veya şartı ifade eder. Örneğin: “Yeni işimden memnunum.”
 • Karşılaştırma: İki veya daha fazla kişi veya şeyi karşılaştırır. Örneğin: “Arabam seninkinden daha hızlı.”
 • Bağlantı: İki veya daha fazla kişi veya şey arasındaki bir bağlantıyı ifade eder. Örneğin: “Oğlumla gurur duyuyorum.”
 • Sonuç: Bir eylemin sonucunu ifade eder. Örneğin: “Kazayla bacağım kırıldı.”
 • Zaman: Bir eylemin gerçekleştiği zamanı ifade eder. Örneğin: “Sabah kahvaltı yaptım.”

“İle” İfadesinin Kullanım Alanları

Hem İngilizce hem de Türkçe’de “ile” ifadesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Cümlelerde: İki veya daha fazla kelime öbeğini veya cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır. Örneğin: “I went to the store with my friend and bought some groceries.” (Arkadaşımla mağazaya gittim ve biraz yiyecek aldım.)
 • Ön Ekler: İsimlere veya fiillere eklenerek yeni kelimeler oluşturmak için kullanılır. Örneğin: “withhold” (geri tutmak), “withstand” (dayanmak).
 • Zarflar: “with pleasure” (memnuniyetle), “with care” (dikkatle) gibi zarflar oluşturmak için kullanılır.
 • Edatlar: İsimlere veya zamirlere eklenerek cümle içindeki ilişkileri ifade etmek için kullanılır. Örneğin: “I’m happy with my new job.” (Yeni işimden memnunum.)

“İle” İfadesinin Çevirisi

“İle” ifadesi, İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çeşitli şekillerde çevrilebilir. Çeviri, ifadenin bağlamına ve ifade etmek istediği anlama bağlıdır.

İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri:

 • “With” ifadesi genellikle “ile” olarak çevrilir.
 • Bazı durumlarda, “with” ifadesi “ile birlikte”, “ile beraber” veya “ile beraberinde” olarak da çevrilebilir.

Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri:

 • “İle” ifadesi genellikle “with” olarak çevrilir.
 • Bazı durumlarda, “ile” ifadesi “by”, “through” veya “in” olarak da çevrilebilir.

Sonuç

“İle” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir kullanıma sahiptir. Çeşitli anlamlar ifade edebilir ve farklı bağlamlarda kullanılabilir. İfadenin doğru şekilde çevrilmesi, bağlamın ve ifade etmek istediği anlamın anlaşılmasını gerektirir.


Yayımlandı

kategorisi