مسي

“Mesi” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Mesi” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Ancak, iki dildeki anlamları ve kullanımları arasında bazı farklılıklar vardır. Bu makale, “mesi” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve aralarındaki farkları ayrıntılı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “mesi” kelimesi, “karmaşa” veya “dağınıklık” anlamına gelir. Genellikle, düzensiz veya dağınık bir durumu tanımlamak için kullanılır. Örneğin:

 • The room was a mess. (Oda karmakarışıktı.)
 • I can’t find my keys, the whole house is a mess. (Anahtarlarımı bulamıyorum, bütün ev karmakarışık.)

“Mesi” kelimesi ayrıca, bir kişinin dağınık veya düzensiz olduğu anlamına da gelebilir. Örneğin:

 • He’s a bit of a mess. (O biraz dağınık.)
 • She’s always a mess when she comes home from work. (İşten eve geldiğinde her zaman dağınıktır.)

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “mesi” kelimesi, “mesafe” anlamına gelir. Genellikle, iki nokta arasındaki uzaklığı ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

 • İstanbul’dan Ankara’ya olan mesafe 450 kilometredir. (İstanbul’dan Ankara’ya olan uzaklık 450 kilometredir.)
 • Evimle işyerim arasındaki mesafe çok kısa. (Evimle işyerim arasındaki uzaklık çok kısa.)

“Mesi” kelimesi ayrıca, bir kişinin veya nesnenin uzaklığı veya erişilebilirliği anlamına da gelebilir. Örneğin:

 • O çok uzakta, ona ulaşamam. (O çok uzakta, ona ulaşamam.)
 • Bu bilgiye ulaşmak çok zor, çok uzakta. (Bu bilgiye ulaşmak çok zor, çok uzakta.)

Kullanım Farklılıkları

“Mesi” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamları ve kullanımları arasındaki temel fark, İngilizce’de “karmaşa” veya “dağınıklık” anlamına gelirken, Türkçe’de “mesafe” anlamına gelmesidir. Bu nedenle, iki dilde farklı bağlamlarda kullanılır.

Örnek Cümleler

 • İngilizce: The house was a mess after the party. (Partiden sonra ev karmakarışıktı.)
 • Türkçe: İstanbul’dan Ankara’ya olan mesafe 450 kilometredir. (İstanbul’dan Ankara’ya olan uzaklık 450 kilometredir.)

 • İngilizce: He’s a bit of a mess. (O biraz dağınık.)

 • Türkçe: O çok uzakta, ona ulaşamam. (O çok uzakta, ona ulaşamam.)

Sonuç

“Mesi” ifadesi, İngilizce ve Türkçe’de farklı anlamlara ve kullanımlara sahip bir kelimedir. İngilizce’de “karmaşa” veya “dağınıklık” anlamına gelirken, Türkçe’de “mesafe” anlamına gelir. Bu nedenle, iki dilde farklı bağlamlarda kullanılır. Bu makale, “mesi” ifadesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımlarını ve aralarındaki farkları açıklayarak, bu iki dil arasındaki çevirilerde doğruluk ve netlik sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi