12 imam nedir

12 İmam Nedir?

12 İmam, Şiî İslam’da Hz. Muhammed’in vefatından sonra onun yerine geçen ve onun yetkisini taşıyan 12 kişidir. Şiîler, Hz. Muhammed’in vefatından sonra onun yerine geçen ilk kişinin Hz. Ali olduğunu ve onun da Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin olmak üzere iki oğlu olduğunu kabul ederler. Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesinden sonra ise Şiîler, onun yerine geçen imamların Hz. Ali Zeyn el-Abidin, Hz. Muhammed Bakır, Hz. Cafer es-Sadık, Hz. Musa el-Kazım, Hz. Ali er-Rıza, Hz. Muhammed el-Cevad, Hz. Ali el-Hadi, Hz. Hasan el-Askeri ve Hz. Mehdi olmak üzere 12 kişi olduğunu kabul ederler.

12 İmam’ın Özellikleri

Şiîler, 12 İmam’ın Hz. Muhammed’in soyundan geldiğini ve onun yetkisini taşıdığını kabul ederler. Ayrıca, 12 İmam’ın masum olduğunu ve hiçbir günah işlemediğini de kabul ederler. Şiîler, 12 İmam’ın Allah tarafından seçildiğini ve onların her zaman doğru yolda olduğunu kabul ederler.

12 İmam’ın Görevleri

Şiîler, 12 İmam’ın görevinin Hz. Muhammed’in öğretilerini yaymak ve insanları doğru yola iletmek olduğunu kabul ederler. Ayrıca, 12 İmam’ın insanların sorunlarını çözmek ve onları adaletli bir şekilde yönetmek gibi görevleri de olduğunu kabul ederler.

12 İmam’ın Sonuncusu

Şiîler, 12 İmam’ın sonuncusunun Hz. Mehdi olduğunu kabul ederler. Hz. Mehdi’nin, dünyanın sonlarında ortaya çıkacağı ve dünyada adaleti tesis edeceği kabul edilir. Şiîler, Hz. Mehdi’nin ortaya çıkmasını beklerler ve onunla birlikte dünyada adaletin ve barışın hakim olacağına inanırlar.

12 İmam’ın Şiî İslam’daki Önemi

12 İmam, Şiî İslam’da çok önemli bir yere sahiptir. Şiîler, 12 İmam’ı Hz. Muhammed’in vefatından sonra onun yerine geçen ve onun yetkisini taşıyan kişiler olarak kabul ederler. Ayrıca, Şiîler 12 İmam’ın masum olduğunu ve hiçbir günah işlemediğini de kabul ederler. Şiîler, 12 İmam’ın Allah tarafından seçildiğini ve onların her zaman doğru yolda olduğunu kabul ederler.

12 İmam’ın Günümüzdeki Durumu

Günümüzde, 12 İmam’dan sadece Hz. Mehdi hayattadır. Diğer 11 imam ise vefat etmiştir. Hz. Mehdi’nin nerede olduğu ve ne zaman ortaya çıkacağı bilinmemektedir. Şiîler, Hz. Mehdi’nin ortaya çıkmasını beklerler ve onunla birlikte dünyada adaletin ve barışın hakim olacağına inanırlar.

Sonuç

12 İmam, Şiî İslam’da çok önemli bir yere sahiptir. Şiîler, 12 İmam’ı Hz. Muhammed’in vefatından sonra onun yerine geçen ve onun yetkisini taşıyan kişiler olarak kabul ederler. Ayrıca, Şiîler 12 İmam’ın masum olduğunu ve hiçbir günah işlemediğini de kabul ederler. Şiîler, 12 İmam’ın Allah tarafından seçildiğini ve onların her zaman doğru yolda olduğunu kabul ederler. Günümüzde, 12 İmam’dan sadece Hz. Mehdi hayattadır. Diğer 11 imam ise vefat etmiştir. Hz. Mehdi’nin nerede olduğu ve ne zaman ortaya çıkacağı bilinmemektedir. Şiîler, Hz. Mehdi’nin ortaya çıkmasını beklerler ve onunla birlikte dünyada adaletin ve barışın hakim olacağına inanırlar.


Yayımlandı

kategorisi