3 asliye ceza mahkemesi nedir

3 Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

3 Asliye Ceza Mahkemesi, Türkiye’de asliye ceza mahkemelerinin üçüncü derecesidir. Asliye ceza mahkemeleri, ülke genelinde il ve ilçelerde bulunmaktadır. 3 Asliye Ceza Mahkemeleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilen suçlara ilişkin davalara bakar.

3 Asliye Ceza Mahkemesinin Görevleri

3 Asliye Ceza Mahkemesi, aşağıdaki suçlara ilişkin davalara bakar:

 • Kasten öldürme
 • Taksirle öldürme
 • Yaralama
 • Hakaret
 • Tehdit
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • Cinsel saldırı
 • Hırsızlık
 • Gasp
 • Dolandırıcılık
 • Sahtecilik
 • Rüşvet
 • Görevi kötüye kullanma
 • Kamu görevlisine karşı direnme
 • Kamu görevlisine hakaret
 • Kamu malına zarar verme
 • Çevre kirliliği
 • Hayvanlara eziyet

3 Asliye Ceza Mahkemesinin Yetkileri

3 Asliye Ceza Mahkemesi, yukarıda belirtilen suçlara ilişkin davalarda aşağıdaki yetkilere sahiptir:

 • Davayı açma ve yürütme
 • Sanığı tutuklama veya serbest bırakma
 • Delilleri toplama ve değerlendirme
 • Sanığı mahkum etme veya beraat ettirme
 • Ceza verme veya ceza erteleme
 • Hüküm vermek

3 Asliye Ceza Mahkemesinin Yargılama Usulü

3 Asliye Ceza Mahkemesi, davaları sözlü yargılama usulüyle yürütür. Sözlü yargılama usulünde, taraflar ve tanıklar mahkeme huzurunda sözlü olarak ifade verirler. Mahkeme, tarafların ve tanıkların ifadelerini değerlendirerek hüküm verir.

3 Asliye Ceza Mahkemesinin Kararları

3 Asliye Ceza Mahkemesi, davalarda verdiği kararları yazılı olarak açıklar. Kararlar, tarafların temyiz hakkı saklı kalmak üzere kesinleşir.

3 Asliye Ceza Mahkemesine Nasıl Başvurulur?

3 Asliye Ceza Mahkemesine başvurmak için, suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir. Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunu değerlendirerek dava açmaya karar verebilir. Dava açılmasına karar verilmesi halinde, dava 3 Asliye Ceza Mahkemesine gönderilir.

3 Asliye Ceza Mahkemesinde Dava Süreci

3 Asliye Ceza Mahkemesinde dava süreci, aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • Suç duyurusu
 • Dava açılması
 • Duruşmaların yapılması
 • Delillerin toplanması ve değerlendirilmesi
 • Sanığın mahkum edilmesi veya beraat ettirilmesi
 • Ceza verilmesi veya ceza ertelenmesi
 • Hüküm verilmesi

3 Asliye Ceza Mahkemesinde Temyiz Hakkı

3 Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği kararlar, tarafların temyiz hakkı saklı kalmak üzere kesinleşir. Temyiz hakkı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde kullanılabilir. Temyiz başvurusu, Yargıtay’a yapılır. Yargıtay, temyiz başvurusunu değerlendirerek kararı onaylayabilir, bozabilir veya düzeltme yapabilir.


Yayımlandı

kategorisi