4c memur nedir

4C Memur Nedir?

4C memur, kamu kurum ve kuruluşlarında belirli bir süre için görevlendirilen ve sözleşmeli olarak çalışan kişidir. 4C memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi değildir ve özel hukuk hükümlerine göre çalışırlar.

4C Memur Olma Şartları

4C memur olmak için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya ertelenmiş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
 • Görev için gerekli eğitim ve deneyime sahip olmak.

4C Memur Nasıl Olunur?

4C memur olmak için, kamu kurum ve kuruluşlarının açtığı ilanlara başvurmak gerekir. İlanlarda genellikle başvuru için gerekli belgeler, başvuru süresi ve başvuru yeri belirtilir. Başvurular, genellikle posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılır.

Başvurular değerlendirildikten sonra, mülakatlar yapılır. Mülakatlarda, adayların görevi yapma yetenekleri ve deneyimleri değerlendirilir. Mülakatlar sonucunda, başarılı adaylar 4C memur olarak atanır.

4C Memurların Görev ve Yetkileri

4C memurlar, kamu kurum ve kuruluşlarının belirli görevlerini yerine getirirler. Bu görevler, genellikle kurumun faaliyet alanıyla ilgilidir. Örneğin, bir sağlık kuruluşunda çalışan 4C memur, hasta kayıtlarını tutma, ilaç dağıtma veya hasta bakımı gibi görevleri yerine getirebilir.

4C memurlar, görevlerini yerine getirirken, kurumun yöneticilerine karşı sorumludurlar. Yöneticiler, 4C memurların görevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmesini sağlarlar.

4C Memurların Hakları ve Sorumlulukları

4C memurlar, özel hukuk hükümlerine göre çalıştıkları için, Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan haklardan ve sorumluluklardan yararlanamazlar. Ancak, 4C memurlar için de bazı haklar ve sorumluluklar belirlenmiştir.

4C memurların hakları arasında şunlar yer alır:

 • Ücret alma hakkı,
 • Sosyal güvenlik hakkı,
 • İzin hakkı,
 • Eğitim hakkı.

4C memurların sorumlulukları arasında şunlar yer alır:

 • Görevini eksiksiz ve zamanında yerine getirme sorumluluğu,
 • Kurumun yöneticilerine karşı saygılı olma sorumluluğu,
 • Kurumun mal ve hizmetlerini koruma sorumluluğu.

4C Memurluk Süresi

4C memurluk süresi, genellikle 1 yıldır. Ancak, bazı durumlarda 4C memurluk süresi uzatılabilir. 4C memurluk süresi, kurumun ihtiyaçları ve 4C memurunun performansı dikkate alınarak belirlenir.

4C Memurluktan Ayrılma

4C memurlar, görevlerinden kendi istekleriyle veya kurum tarafından görevlerine son verilmesiyle ayrılabilirler. 4C memurlar, görevlerinden kendi istekleriyle ayrılmak istediklerinde, kuruma yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerekir. Kurum, 4C memurunun görevine son vermek istediğinde, 4C memura yazılı olarak bildirimde bulunmalı ve gerekçesini açıklamalıdır.

4C Memurluğun Avantajları ve Dezavantajları

4C memurluğun bazı avantajları ve dezavantajları vardır.

4C memurluğun avantajları arasında şunlar yer alır:

 • Özel sektöre göre daha güvenli bir iş imkanı,
 • Sosyal güvenlik hakkı,
 • İzin hakkı,
 • Eğitim hakkı.

4C memurluğun dezavantajları arasında şunlar yer alır:

 • Devlet memurlarına göre daha düşük ücret,
 • Görev süresinin belirli olması,
 • Kariyer imkanlarının sınırlı olması.

Yayımlandı

kategorisi