6 sınıf arapça harfi cerler

6. Sınıf Arapça Harfi Cerler

Arapça’da cerler, isimlerin ve zamirlerin önüne gelerek onların cümle içindeki görevini belirten kelimelerdir. Cerler, isimlerin ve zamirlerin durumunu (halini) değiştirirler. Arapça’da 28 adet cer vardır. Bunlardan 14’ü harfi cer, 14’ü ise isim ceridir.

Harfi Cerler

Harfi cerler, tek başına anlam ifade etmeyen ve isimlerin veya zamirlerin önüne gelerek onların cümle içindeki görevini belirten kelimelerdir. Harfi cerler, isimlerin ve zamirlerin durumunu (halini) değiştirirler. Arapça’da 14 adet harfi cer vardır. Bunlar şunlardır:

 • bi (بِ): İle, vasıtasıyla, aracılığıyla anlamına gelir.
 • li (لِ): İçin, uğruna, yararına anlamına gelir.
 • ala (عَلَى): Üzerinde, üstünde, başında anlamına gelir.
 • fi (فِي): İçinde, içerisinde anlamına gelir.
 • an (عَن): Hakkında, üzerine, hakkında anlamına gelir.
 • ila (إِلَى): Kadar, dek, kadar anlamına gelir.
 • min (مِن): Dan, den, den anlamına gelir.
 • ila (إِلَى): Kadar, dek, kadar anlamına gelir.
 • hatta (حَتَّى): Kadar, dek, kadar anlamına gelir.
 • kay (كَيْ): Nasıl, ne şekilde anlamına gelir.
 • la (لَا): Hayır, değil anlamına gelir.
 • in (إِنَّ): Şüphesiz, gerçekten anlamına gelir.
 • kan (كَأَنَّ): Sanki, sanki anlamına gelir.
 • ma (مَا): Ne, ne kadar anlamına gelir.

Harfi Cerlerin Kullanımı

Harfi cerler, isimlerin veya zamirlerin önüne gelerek onların cümle içindeki görevini belirtirler. Harfi cerler, isimlerin ve zamirlerin durumunu (halini) değiştirirler. Arapça’da isimlerin ve zamirlerin üç durumu (hali) vardır. Bunlar şunlardır:

 • İsim-i müfred (اسم مفرد): Tekil isim anlamına gelir.
 • İsim-i müennes (اسم مؤنث): Dişil isim anlamına gelir.
 • İsim-i müzekker (اسم مذكر): Erkek isim anlamına gelir.

Harfi cerler, isimlerin ve zamirlerin durumunu (halini) değiştirerek onların cümle içindeki görevini belirlerler. Örneğin, “bi” harfi ceri, isimlerin ve zamirlerin önüne gelerek onların vasıtasıyla, aracılığıyla anlamını kazanmasını sağlar. “Li” harfi ceri, isimlerin ve zamirlerin önüne gelerek onların için, uğruna, yararına anlamını kazanmasını sağlar. “Ala” harfi ceri, isimlerin ve zamirlerin önüne gelerek onların üzerinde, üstünde, başında anlamını kazanmasını sağlar.

Harfi Cerlerin Örnekleri

 • Bi’l-kalemi (بِالْقَلَمِ): Kalemle
 • Li’l-ilmi (لِلْعِلْمِ): İlim için
 • Ala’r-rasi (عَلَى الرَّأْسِ): Başında
 • Fi’l-beyti (فِي الْبَيْتِ): Evde
 • An’il-kitabı (عَنِ الْكِتَابِ): Kitap hakkında
 • İla’l-madinati (إِلَى الْمَدِينَةِ): Şehre kadar
 • Min’el-medineti (مِنَ الْمَدِينَةِ): Şehirden
 • İla’l-madinati (إِلَى الْمَدِينَةِ): Şehre kadar
 • hatta’l-madinati (حَتَّى الْمَدِينَةِ): Şehre kadar
 • Kay’l-asdi (كَأْسِدٍ): Aslan gibi
 • La’l-ilmi (لَا لِلْعِلْمِ): İlim için değil
 • İn’nallahe (إِنَّ اللَّهَ): Şüphesiz Allah
 • Kan’nehu (كَأَنَّهُ): Sanki o
 • Ma’l-ilmi (مَا الْعِلْمِ): Ne ilim

Faydalı Siteler


Yayımlandı

kategorisi