6 sınıf arapça yıllık plan

6. Sınıf Arapça Yıllık Planı

Amaçlar

 • Öğrencilerin Arapça dilinin temel yapısını anlamalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin Arapça kelime dağarcıklarını geliştirmek.
 • Öğrencilerin Arapça cümle yapılarını öğrenmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin Arapça metinleri okuyabilme ve anlayabilme becerilerini geliştirmek.
 • Öğrencilerin Arapça konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek.

Konular

 • Arap alfabesi ve telaffuzu
 • Arapça kelime türleri
 • Arapça cümle yapısı
 • Arapça metin okuma ve anlama
 • Arapça konuşma ve yazma

Öğretim Yöntemleri

 • Öğretmen merkezli eğitim
 • Öğrenci merkezli eğitim
 • İşbirlikli öğrenme
 • Proje tabanlı öğrenme
 • Oyun tabanlı öğrenme

Değerlendirme Yöntemleri

 • Sınavlar
 • Ödevler
 • Projeler
 • Portföyler
 • Gözlemler

Kaynaklar

 • Arapça ders kitapları
 • Arapça çalışma kitapları
 • Arapça sözlükler
 • Arapça gramer kitapları
 • Arapça metin kitapları
 • Arapça filmler ve diziler
 • Arapça müzikler
 • Arapça oyunlar

Faydalı Siteler

 • Arapça Öğrenme Merkezi: https://www.arapcaogrenmemerkezi.com/
 • Arapça Dil Kursu: https://www.arapcadilkursu.com/
 • Arapça Sözlük: https://www.arapcasozluk.com/
 • Arapça Gramer Kitabı: https://www.arapcagramerkitabi.com/
 • Arapça Metin Kitabı: https://www.arapcametinkitabi.com/

İlgili Dosyalar

 • Arapça Alfabe ve Telaffuzu: https://www.arapcaalfabe.com/
 • Arapça Kelime Türleri: https://www.arapcakelimeturleri.com/
 • Arapça Cümle Yapısı: https://www.arapcacumleyapisi.com/
 • Arapça Metin Okuma ve Anlama: https://www.arapcametinokumaveanlama.com/
 • Arapça Konuşma ve Yazma: https://www.arapcakonusmaveyazma.com/

Yayımlandı

kategorisi