6284 yasası nedir

6284 Sayılı Kanun: Engelliler Hakkında Kanun

6284 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, engellilerin haklarını korumak, onların toplumsal hayata katılımlarını sağlamak ve ayrımcılığa uğramalarını önlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Kanunun Kapsamı

6284 sayılı Kanun, engellilik durumuna bakılmaksızın tüm engellileri kapsamaktadır. Kanunda engellilik, “doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeterlilik eksikliğinin, bir veya birden fazla alanda günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan durumlara yol açması” olarak tanımlanmıştır.

Kanunun Temel İlkeleri

6284 sayılı Kanun, engellilerin haklarını korumak ve onların toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla bir dizi temel ilke benimsemiştir. Bu ilkeler şunlardır:

 • Engellilerin hakları, diğer tüm vatandaşların haklarıyla eşittir.
 • Engelliler, ayrımcılığa uğramadan, diğer tüm vatandaşlarla aynı haklara ve fırsatlara sahiptir.
 • Engellilerin toplumsal hayata katılımları desteklenmeli ve kolaylaştırılmalıdır.
 • Engellilerin bağımsız yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Engellilerin eğitim, sağlık, istihdam, ulaşım ve diğer alanlarda özel ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Kanunun Önemli Maddeleri

6284 sayılı Kanun, engellilerin haklarını korumak ve onların toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla bir dizi önemli madde içermektedir. Bu maddelerden bazıları şunlardır:

 • Engellilere yönelik ayrımcılık yasaklanmıştır.
 • Engellilerin eğitim hakkı güvence altına alınmıştır.
 • Engellilerin sağlık hakkı güvence altına alınmıştır.
 • Engellilerin istihdam hakkı güvence altına alınmıştır.
 • Engellilerin ulaşım hakkı güvence altına alınmıştır.
 • Engellilerin bağımsız yaşam hakkı güvence altına alınmıştır.
 • Engellilerin sosyal güvenlik hakkı güvence altına alınmıştır.

Kanunun Uygulanması

6284 sayılı Kanun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Bakanlık, kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla bir dizi tedbir almaktadır. Bu tedbirlerden bazıları şunlardır:

 • Engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek için çalışmalar yürütülmektedir.
 • Engellilerin eğitim, sağlık, istihdam, ulaşım ve diğer alanlardaki özel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürütülmektedir.
 • Engellilerin bağımsız yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalar yürütülmektedir.
 • Engellilerin sosyal güvenlik haklarını korumak için çalışmalar yürütülmektedir.

Kanunun Etkileri

6284 sayılı Kanun, engellilerin haklarını korumak ve onların toplumsal hayata katılımlarını sağlamak açısından önemli bir adım olmuştur. Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana, engellilerin eğitim, sağlık, istihdam, ulaşım ve diğer alanlardaki hakları önemli ölçüde iyileşmiştir. Ayrıca, engellilere yönelik ayrımcılık da azalmıştır.

Ancak, 6284 sayılı Kanun’un tam olarak uygulanması için hala yapılması gereken çok şey bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kanunun uygulanmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, engellilerin haklarını korumak ve onların toplumsal hayata katılımlarını sağlamak için sivil toplum örgütleri de önemli çalışmalar yürütmektedir.


Yayımlandı

kategorisi