7258 sayılı kanun nedir

7258 Sayılı Kanun: Aile Mahkemeleri Kanunu

7258 sayılı Aile Mahkemeleri Kanunu, 2018 yılında yürürlüğe girmiş ve aile hukuku alanında önemli değişiklikler getirmiştir. Kanunun temel amacı, aile hukuku davalarının daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlamak ve aile bireylerinin haklarını korumaktır.

Kanunun Kapsamı

7258 sayılı Kanun, boşanma, velayet, nafaka, miras, evlilik sözleşmesi gibi aile hukuku alanına giren tüm davaları kapsamaktadır. Kanun ayrıca, aile içi şiddet, çocukların korunması ve evlat edinme gibi konularda da düzenlemeler içermektedir.

Kanunun Önemli Maddeleri

  • Boşanma davalarında, tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları halinde, boşanma davası tek celsede sonuçlandırılmaktadır.
  • Velayet davalarında, çocuğun üstün yararına göre karar verilmektedir.
  • Nafaka davalarında, nafakanın miktarı, nafaka yükümlüsünün ekonomik durumu ve nafaka alacaklısının ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmektedir.
  • Miras davalarında, mirasçılar arasında mirasın paylaşımı, miras bırakanın vasiyeti dikkate alınarak yapılmaktadır.
  • Evlilik sözleşmesi davalarında, evlilik sözleşmesinin geçerliliği ve tarafların hak ve yükümlülükleri belirlenmektedir.

Kanunun Aile Hukuku Alanına Etkileri

7258 sayılı Kanun, aile hukuku alanında önemli değişiklikler getirmiştir. Bu değişiklikler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Boşanma davalarının daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesi sağlanmıştır.
  • Velayet davalarında, çocuğun üstün yararına göre karar verilmesi ilkesi getirilmiştir.
  • Nafaka davalarında, nafakanın miktarının belirlenmesinde nafaka yükümlüsünün ekonomik durumu ve nafaka alacaklısının ihtiyaçları dikkate alınması zorunlu hale getirilmiştir.
  • Miras davalarında, miras bırakanın vasiyetinin dikkate alınması ilkesi getirilmiştir.
  • Evlilik sözleşmesi davalarında, evlilik sözleşmesinin geçerliliği ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi konusunda daha açık ve net düzenlemeler yapılmıştır.

Sonuç

7258 sayılı Aile Mahkemeleri Kanunu, aile hukuku alanında önemli değişiklikler getirmiş ve aile bireylerinin haklarını korumak amacıyla önemli düzenlemeler içermektedir. Kanun, aile hukuku davalarının daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlamakta ve aile bireylerinin haklarını korumaktadır.


Yayımlandı

kategorisi