Sponsorlu Bağlantılar

Başkaları Şu An Ne Arıyor?

görevsel

Göreve ilişkin, görevle ilgili. Resmî. ~ arıtım: resmî tasfiye. ~ belgit(dayanç) : resmî sened. ~ biçim: resmî şekil.

klinik belirti

Veteriner hekim veya hayvan sahibi tarafından hastadan fark edilen normal olmayan yapı veya işlev değişimleri.

sequential

Seri oluşŸturan, sonraki, ardışŸık

aluminosilikatlar

Si4+ + + iyonuna benzer olarak Al3+ iyonunun oksijen iyonlarının düzgün dörtlü çevresinde bulunduğu silikatlar grubu. Aluminolar yer kabuğunda en yaygın bulunan bileşiklerdir. Bu grubun esas temsilcilerinden olan mineraller; ortoglaz K[AlSi3O8], albit Na[AlSi3O8] ve anortit Ca[Al2Si3O8]. Slüd grubu mineralleri de alumosillikatlara aittirler, örneğin muskovit KAl[(Si3AlO10)(OH)]. Alumminosilikat olan nefelin Na2[Al2Si3O8] sanayide […]

tiddly

Küçük, ufak, çakırkeyif

sephardim

), (çoğ.) İspanyol Musevileri. İspanyol veya portekiz kökenli yahudiler

faiz dışı konsolide bütçe fazlası

Konsolide bütçe gelirlerinin faiz dışı bütçe harcamalarından büyük olması durumu, diğer bir deyişle faiz dışı konsolide bütçe dengesinin pozitif olması durumu.

dellak

(Delk. den) Hamamlarda müşterileri keseleyip yıkayan kimse, tellak.