Sponsorlu Bağlantılar

Başkaları Şu An Ne Arıyor?

Termal çevirici

Polimeraz zincir reaksiyonu için gerekli zaman, derece ve döngü sayısını otomatik yapmak için programlanabilen alet.

Brownish

Kahverengimsi. Kahverengimsi bir rengi olan

Unsurely

Belirsizce, kararsızca, emin olunmayan bir şŸekilde; güvensizce, tehlikeli bir şŸekilde

Davaların Birleştirilmesi

Sanıklarla, işlenen suçlar yönünden aralarında bağlantı bulunan davaların, yüksek görevli ortak bir yargılıkta birleştirilmesi.

Agouti Agouty

Güney ve Orta Amerika ile Batı Hint Adaları’na mahsus tavşana ‘benzer kemirici bir hayvan.

Attorney General

Başsavcı [brit.], adalet bakanı [amer.] Başsavcı (brit.), adalet bakanı (amer.), başsavcı

Adzharia

Acaristan; güneybatı Gürcistan’ın otonom cumhuriyeti